Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 10.01.2022
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Урве Тийдус
Ответственный служащий: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tehakse Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduses (edaspidi Prümi seadus) tehnilised muudatused, mis puudutavad Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepingu (edaspidi Prümi leping) kohaste riiklike kontaktpunktide, riiklike kontakt- ja koordineerimispunktide ning pädevate asutuste ja ametnike määramise deklaratsiooni tegemist ja muutmist. Muudatusega jäetakse seadusest välja riiklikud kontaktpunktid, riiklikud kontakt- ja koordineerimispunktid ning pädevad asutused ja ametnikud ning antakse Vabariigi Valitsusele volitus otsustada nende määramise deklaratsiooni tegemine ja muutmine. See annab vajaduse korral paindlikuma muutmisvõimaluse, kui asutuste nimed või kontaktpunktid muutuvad. Võrreldes nn Prümi seadust ja Vabariigi Valitsuse korralduse kavandit muutub see, et Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonna asemel on edaspidi riiklik kontakt- ja koordineerimispunkt Politsei- ja Piirivalveamet (arvestades nn Prümi lepingu artikleid 19 ja 26), kes neid ülesandeid ka praktikas täidab ning Maanteeamet asendatakse Transpordiametiga (arvestades nn Prümi lepingu artikli 12 lõiget 2). Eelnimetatud Siseministeeriumi osakonda ei ole Siseministeeriumis enam aastast 2012. Samuti ei ole enam asutust nimega Maanteeamet, kuna alates 1. jaanuarist 2021 ühendati Veeteede Amet, Lennuamet ja Maanteeamet Transpordiametiks.

Tексты

509 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
30.03.2022 Опубликован в Riigi Teataja
28.03.2022 Провозглашен
16.03.2022 Направлен президенту республики
Второе чтение
16.03.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.03.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
14.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.15
Постановление: Otsused eelnõu kohta on eelnevalt tehtud. Võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 16.03.2022

Protokoll asice

Protokoll

07.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 7.03.2022 kell 11.15
Постановление: Внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 16.03.2022 14:00

Protokoll.asice

Protokoll

Первое чтение
09.02.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.02.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
25.01.2022 Komisjoni istung teisipäev, 25.01.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.02.2022 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии õiguskomisjoni liige Urve Tiidus
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 23.02.2022 12:00

Protokoll

Protokoll.asice

Инициирование
11.01.2022 Принят в производство
10.01.2022 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Карина Рикарт

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 2000)
  • Учебное заведение
    Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas