Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 12.04.2021
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Раймонд Кальюлайд
Ответственный служащий: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Muudatusega laiendatakse turujärelevalveasutuste järelevalvepädevusi seoses e-kaubanduses müüdavate toodetega. Asutused saavad juurdepääsu sideandmetele, et neil oleks võimalus tuvastada veebilehe omanikke ja vajadusel piirata veebiliidesele juurdepääsu, nõuda infosisu eemaldamist või hoiatuse kuvamist. Muudatuste eesmärk on tagada võimalikult operatiivselt ohtlike toodete müügilt kõrvaldamine. Samuti tõhustatakse järelevalvet kolmandatest riikidest pärit toodete üle, selleks kehtestatakse ehitustoodete, isikukaitsevahendite, küttegaasi põletavate seadmete, mänguasjade Euroopa Liidu turul kättesaadavaks tegemisel uus nõue, mille kohaselt peab nende toodete puhul olema tootja poolt määratud Euroopa Liidus asutatud kontaktisik, kelle poole lisaküsimuste või probleemide korral pöörduda ning kes vastutab deklaratsioonide olemasolu, kontrolli ja vajadusel parandusmeetmete tegemise eest. Piiriüleses koostöös võetakse Euroopa Liidu järelevalveasutuste vahel kasutusele digitaalne töökorraldus ja infovahetus. Täpsustatakse turujärelevalveasutuste pädevust liikluses kasutatavate kergliikurite ja avatud kategooria mehitamata õhusõidukite üle, muudatuste kohaselt ei tee nende seadete turujärelevalvet mitte transpordiamet vaid tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet. Samuti suurendatakse karistuste mõjutuse eesmärgil juriidiliste isikute vastutuse trahvisummat 3200 eurolt 32 000 euroni. Toodete turujärelevalve valdkonna seadused viiakse kooskõlla uue Euroopa Liidu otsekohalduva määrusega, mis kehtestab turujärelevalve üldnõuded sisuliselt kõikidele Euroopa Liidus ühtselt reguleeritud toodete valdkondadele.

Tексты

372 SE Ход производства по проекту

12.04.2021
Инициирован
13.04.2021
Принят в производство
20.04.2021
Komisjoni istung teisipäev, 20.04.2021 kell 14.00
Постановление: Назначить докладчиком Raimond Kaljulaid
10.05.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 10.05.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.05.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
19.05.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.05.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
31.05.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.06.2021 14:00
07.06.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 7.06.2021 kell 11.10
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 16.06.2021 14:00
11.06.2021
Komisjoni erakorraline istung reede, 11.06.2021
Постановление: Внести предложение изъять законопроект из повестки дня пленарного заседания
14.09.2021
Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.09.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 29.09.2021 14:00
27.09.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 27.09.2021 kell 11.15
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 13.10.2021 14:00
29.09.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.09.2021 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
22.09.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.09.2021 14:00
13.10.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.10.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
15.10.2021
Направлен президенту республики
18.10.2021
Провозглашен
22.10.2021
Опубликован в Riigi Teataja
12.04.2021
Инициирован
13.04.2021
Принят в производство
20.04.2021
Komisjoni istung teisipäev, 20.04.2021 kell 14.00
Постановление: Назначить докладчиком Raimond Kaljulaid
10.05.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 10.05.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.05.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
19.05.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.05.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
31.05.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.06.2021 14:00
07.06.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 7.06.2021 kell 11.10
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 16.06.2021 14:00
11.06.2021
Komisjoni erakorraline istung reede, 11.06.2021
Постановление: Внести предложение изъять законопроект из повестки дня пленарного заседания
14.09.2021
Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.09.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 29.09.2021 14:00
27.09.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 27.09.2021 kell 11.15
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 13.10.2021 14:00
29.09.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.09.2021 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
22.09.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.09.2021 14:00
13.10.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.10.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
15.10.2021
Направлен президенту республики
18.10.2021
Провозглашен
22.10.2021
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 02.06.2021

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 372 kohta

 • 20.05.2021

  Toote nõuetele vastavuse seaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE) menetlemine Riigikogus

Обратная связь
 

Распечатать

Кайдо Росин

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316433
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tallinna Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut