Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 11.04.2022
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Сулев Каннимяэ
Ответственный служащий: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Seaduseelnõuga täpsustatakse vanglateenistuse töökorraldusega seotud sätteid, et vanglateenistuse tööd vajadusel säästlikumalt korraldada. See tähendab näiteks võimalust korraldada mõni vangla ülesanne keskse (konsolideeritud) struktuuriüksuse või teenistuskoha kaudu. Vangistusseadus (VangS) annab valdkonna eest vastutavale ministrile õiguse määrata ülesannete jaotus Justiitsministeeriumi ja vanglate vahel. Samas ei ole vangistusseaduses kirjeldatud pädevuste ja volituste ulatust, mida ülesannete jaotamisel arvesse võtta. Pädevusi ja volitusi saab määrusega kehtestada üksnes ulatuses, mis on seadusega ette nähtud. Seetõttu täpsustatakse muudatusega vangistusseaduse sätteid nii, et oleks selge, milline on ülesandega kaasnev pädevus, volitus ja vastutuse ulatus. Muudatused võimaldavad suurendada paindlikkust ja säästlikkust juhtimistasandite konsolideerimise abil. Eelnõuga kaasajastatakse vangistusseaduse teenistusõiguse norme. Teenistusõiguse muudatused on seotud 2015. aasta vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusega (VangS VTK) ja 2017. aasta avaliku teenistuse seaduse ja avaliku teenistuse eriliike reguleerivate seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusega. Töötasustamise põhimõtte olulisemaks muudatuseks on kahekordsest töötasust loobumine vanglaametniku puhkepäevadel töölerakendamise korral. Muudatuse tulemusel lähtutakse ka vanglaametnike puhkepäevadel töölerakendamisel avaliku teenistuse seaduses sätestatust. Lisaks kaotatakse vangistusseaduse erisused seal, kus on otstarbekam lähtuda avaliku teenistuse seaduses sätestatust. Muudatuse eesmärk on muuta vanglaametnike töötasustamine sarnasemaks teiste riigiametnike tasustamisega seal, kus erisus ei ole tingitud otseselt tööülesannete sisust.

Tексты

580 SE Ход производства по проекту

Второе чтение
08.06.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
31.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.06.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.06.2022 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Первое чтение
18.05.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.05.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
10.05.2022 Komisjoni istung teisipäev, 10.05.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.05.2022 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 27.05.2022 16:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Anastassia Kovalenko-Kõlvart

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
12.04.2022 Принят в производство
11.04.2022 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Карина Рикарт

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 2000)
  • Учебное заведение
    Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas