Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 26.09.2016
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Ааду Муст
Ответственный служащий: Atko-Madis Tammar

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudab kõrghariduse rahastamise skeemi, milles arvestatakse õpetamise kvaliteeti ja tööturu tagasisidet. Kõrgkoolide rahastamine muutub stabiilsemaks ja väheneb aruandlus. Kõrgharidustaseme õppe rahastamismudelisse lisatakse uue komponendina baasrahastus, et suurendada stabiilsust. Rahastus jaguneb tegevustoetuseks ja sihtotstarbeliseks toetuseks. Tegevustoetusest vähemalt 80 protsenti moodustab baasrahastus ning kuni 20 protsenti tulemusrahastamine. Baasrahastuse puhul võetakse arvesse õppeasutustele eelneva kolme aasta jooksul eraldatud tegevustoetuste keskmist. Tulemusrahastus jaguneb ülikoolide vahel kvaliteedinäitajate alusel ning halduslepingus kindlaksmääratud eesmärkide täitmise eest. Sihtotstarbelist toetust eraldatakse võimalusel riiklike prioriteetide elluviimiseks ning selle osakaal on väike. Õppeasutustele tegevustoetuse eraldamiseks sõlmivad ülikool ning haridus- ja teadusminister valitsuse heakskiidul kolmeks aastaks halduslepingu, millega lepitakse kokku ülikooli eesmärgid. Praegu rahastatakse kõrgkoole riigieelarvest kvaliteedi ja tulemuslikkusega seotud tegevuste osas 70–75 protsendi ja õppe läbiviimist toetavate tegevuste osas 25–30 protsendi ulatuses. Riigieelarvest rahastatakse kõrgharidustaseme õpet avalik-õiguslikes ülikoolides, riigi rakenduskõrgkoolides ja mõnes erakõrgkoolis.

Tексты

295 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
20.12.2016 Опубликован в Riigi Teataja
13.12.2016 Провозглашен
08.12.2016 Направлен президенту республики
Третье чтение
07.12.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.12.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
05.12.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2016 11:10
Постановление: Kiita heaks kolmanda lugemise menetlusdokument

Prot_104_-_05.12.2016.bdoc

Prot 104 - 05.12.2016

Lisa 1

Второе чтение
23.11.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
22.11.2016 Komisjoni istung teisipäev, 22.11.2016 12:05
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 07.12.2016 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Prot 103 - 22.11.2016

Prot_103_-_22.11.2016.bdoc

21.11.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2016 11:10
Постановление: Kiita heaks teise lugemise tekst, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskiri

Prot_102_-_21.11.2016.bdoc

Prot 102 - 21.11.2016

14.11.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 14.11.2016 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.11.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

Prot 100 - 14.11.2016.pdf

Prot_100_-_14.11.2016.bdoc

Первое чтение
07.11.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 7.11.2016 11:10

Prot 99 - 07.11.2016

Prot_nr_99_-_07.11.2016.bdoc

18.10.2016 Täiskogu korraline istung teisipäev, 18.10.2016 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
13.10.2016 Komisjoni istung neljapäev, 13.10.2016 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.10.2016 10:00
Постановление: Назначить докладчиком Aadu Must
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 01.11.2016 17:15

Prit_nr_94_-_13.10.2016.bdoc

Prot 94 - 13.10.2016

Инициирование
26.09.2016 Принят в производство
26.09.2016 Инициирован

Мнения

  • 21.11.2016

    Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus 295 SE kohta

  • 02.11.2016

    Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus ülikooliseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 295 SE kohta

  • 24.10.2016

    Kõrgkoolide, Rektorite Nõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu kaasamine - Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Обратная связь