Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 22.08.2018
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Тоомас Кивимяги
Ответственный служащий: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus. Ebaaus konkurents on kehtiva konkurentsiseaduse 7. peatüki tähenduses kõlvatu konkurents. Eelnõu eraldab kõlvatu konkurentsi regulatsiooni konkurentsiseadusest, kuhu see süstemaatiliselt ei sobi, korrigeerib keeleliselt kõlvatu konkurentsi terminit selliselt, et see ühtiks selle ingliskeelse vastega ning võtab Eesti õigusesse üle ELi ärisaladuse kaitse vastava direktiivi. Eelnõu ei muuda sisuliselt kehtivat kõlvatu konkurentsi regulatsiooni muus osas kui ärisaladuse kaitse direktiivist tulenevalt, mille alusel loodud sätted defineerivad ärisaladuse ja selle ebaseadusliku saamise, kasutamise ning avaldamise. Eelnõu kehtestab ärisaladuse kaitseks täiendavad õiguskaitsevahendid ning õiguse nõuda mittevaralist kahju ja saamata jäänud tulu ka deliktiõigusest tulenevate nõuete puhul. Lisaks taastab eelnõu karistusõigusliku vastutuse kohtumenetluses teatavaks saanud konfidentsiaalse teabe avaldamisele ning laiendab tsiviilkohtumenetluses hagi tagamise regulatsiooni tagatise vastu viisil, et põhjendatud juhtudel peab hageja hagi tagamisel maksma tagatise peale kostja ka kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju ulatuses.

Tексты

678 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
07.12.2018 Опубликован в Riigi Teataja
30.11.2018 Провозглашен
22.11.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
21.11.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.11.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
14.11.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.11.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
12.11.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 12.11.2018 11:10
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 21.11.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

MAJK protokoll

Protokoll bdoc

06.11.2018 Komisjoni istung teisipäev, 6.11.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.11.2018 14:00

MAJK protokoll bdoc

MAJK protokoll

Первое чтение
10.10.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.10.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
24.09.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 24.09.2018 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.10.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 24.10.2018 17:00

Protokoll

Protokoll bdoc

Инициирование
10.09.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 10.09.2018 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Toomas Kivimägi

Protokoll

Protokoll bdoc

22.08.2018 Принят в производство
22.08.2018 Инициирован

Мнения

 • 29.10.2018

  Justiitsministeeriumi arvamus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu 678 SE kohta

 • 17.10.2018

  Riigikogu õiguskomisjoni arvamus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu 678 SE kohta

 • 28.09.2018

  Arvamuse küsimine ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu 678 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Кайдо Росин

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316433
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tallinna Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut