Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 19.09.2022
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельо Пикхоф
Ответственный служащий: Raini Laide

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu peamine eesmärk on suurendada siseturvalisust ja ohutust. Eelnõus pakutud muudatused puudutavad peamiselt demineerimise ja tuleohutuse valdkonda ning Häirekeskuse rolli asutuse teenuste arendamisel ja teenuste kvaliteedi tagamisel. Päästeametil võimaldatakse kaasata demineerimistööle vajalike teadmiste ja oskustega vabatahtlikke, et tagada demineerimistöö toimepidevus ressursimahukate sündmuste ja kriiside lahendamiseks. Häirekeskusele antakse eelnõuga õigus kasutada hädaabiteadete ja abi- ja infoteadete andmekogusse kantud isikute kontaktandmeid, et saada hädaabinumbrile helistajalt või lühisõnumi saatjalt tagasisidet temale osutatud teenusega rahulolu kohta. Tuleohutusmuudatused on peaasjalikult seotud küttesüsteemide korrashoiu andmete avalikustamise ja veevõtukohtade regulatsiooniga. Samuti antakse eelnõuga Päästeametile õigus isiku nõusolekul kasutada tema päästeinfosüsteemi kantud kontaktandmeid, et saata Päästeameti tegevusega seotud teavitusi, näiteks järgmise korstnapühkimise aeg ja tuletõrje veevõtukohast vee kasutamine.

Tексты

678 SE Ход производства по проекту

19.09.2022
Инициирован
20.09.2022
Принят в производство
27.09.2022
Komisjoni istung teisipäev, 27.09.2022 kell 15.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 12.10.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 26.10.2022 16:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Heljo Pikhof
12.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.10.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
08.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 8.11.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.11.2022 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 23.11.2022 14:00
21.11.2022
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 21.11.2022 15:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
23.11.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
23.11.2022
Направлен президенту республики
08.12.2022
Провозглашен
16.12.2022
Опубликован в Riigi Teataja
19.09.2022
Инициирован
20.09.2022
Принят в производство
27.09.2022
Komisjoni istung teisipäev, 27.09.2022 kell 15.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 12.10.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 26.10.2022 16:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Heljo Pikhof
12.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.10.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
08.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 8.11.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.11.2022 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 23.11.2022 14:00
21.11.2022
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 21.11.2022 15:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
23.11.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
23.11.2022
Направлен президенту республики
08.12.2022
Провозглашен
16.12.2022
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Райни Лайде

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316450
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1999)
 • Учебное заведение
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas