Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 27.09.2021
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Йоко Алендер
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga ajakohastatakse keskkonnateabe käitlemise korda riigi andmekogudes. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks keskkonnaregistri seadus (KeRS). Uus kord vastab sellele, kuidas keskkonnateavet on tegelikult kogutud, sh eristab seni keskkonnaregistri alaminfosüsteemideks nimetatud infosüsteemid iseseisvate andmekogudena. Valdav osa keskkonnaregistri senistest nimistutest ja andmetest on praegu ja on ka eelnõus koondatud Eesti looduse infosüsteemi (EELIS). Mitme seni ka keskkonnaregistri nimistuks loetud andmestiku suhtes on vahepealsel ajal loodud eraldi andmekogud või infotehnoloogiliselt sõltumatud infosüsteemid. Eelnõuga sätestatakse kohustus luua keskkonnateavet sisaldavatele andmekogudele juurdepääsuks ja liidestamiseks ühtne infotehnoloogiline pöördumispunkt (veebikeskkond) niivõrd, kuivõrd see on infotehnoloogiliselt võimalik ja majanduslikult otstarbekas. Eelnõuga täiendatakse keskkonnaseadustiku üldosa seadust, atmosfääriõhu kaitse seadust, jäätmeseadust, tööstusheite seadust ja veeseadust sätetega asjakohase registreeringu taotlemise ja menetlemise ning registreerimistõendi andmise kohta keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Metsaseaduse muudatustega seatakse juurdepääsupiirangud metsaregistrisse kantud erametsamaa sellistele andmetele, mis võimaldavad hinnata füüsilisest isikust metsaomaniku vara ja majandusseisu ning mida peetakse füüsiliste isikute puhul koos isiku tuvastamist võimaldavate andmetega isikuandmeteks. Samuti täiendatakse metsaseadust riikliku metsade statistilise valikmeetodiga inventeerimise (SMI) regulatsiooniga. Eelnõuga muudetakse keskkonnaseadustiku üldosa seadust ning 11 muud seadust.

Tексты

441 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
27.05.2022 Опубликован в Riigi Teataja
19.05.2022 Провозглашен
13.05.2022 Направлен президенту республики
Третье чтение
11.05.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.05.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Stenogramm
Второе чтение
04.05.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.05.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
19.04.2022 Komisjoni istung teisipäev, 19.04.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.05.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 11.05.2022 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Первое чтение
08.12.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.12.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Stenogramm
23.11.2021 Komisjoni istung teisipäev, 23.11.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.12.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Yoko Alender

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
28.09.2021 Принят в производство
27.09.2021 Инициирован

Предложения о поправках

 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu 441 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Мнения

 • 03.11.2021

  Justiitsministeeriumi arvamus keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu 441 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool