Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 05.03.2018
Ведущая комиссия: Riigikaitsekomisjon
Представитель ведущей комиссии: Margus Tsahkna
Ответственный служащий: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse sisse muudatused, mis puudutavad liikmeks astumise lihtsustamist, Kaitseliidu liikmete üle arvestuse pidamist, tervisekontrolli, sotsiaalseid tagatisi, esmaabi osutamist Kaitseliidus jmt. Kaitseliidu noorteorganisatsiooni liikmeks astumisel vabastatakse tervisekontrollist lapseealised poisid ja tüdrukud. Samuti ei pea edaspidi Kaitseliiduga liitumisel tervisekontrolli kordama inimesed, kellel on kehtiv relvaluba või kellele on tehtud tervisekontroll tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku või abipolitseinikuna ja kellel on seetõttu õigus kanda sõjaväe- või tulirelva. Kaitseliidu liikmete üle hakatakse arvestust pidama andmekogus, mis liidestub X-teega ning saab edaspidi vajalikke andmeid riiklikest registritest, mis parandab kogutavate andmete kvaliteeti. Kehtiva õiguse kohaselt peetakse liikmete arvestust Kaitseliidu ülema asutatud asutuse andmekogus, mille andmevahetus riiklike registritega oli piiratud ja toimus üksikpäringute kaudu. Seaduses sätestatakse ka Kaitseliidu liikme kohustus teavitada organisatsiooni oma terviseseisundi halvenemisest kui see ei pruugi enam vastata ettenähtud nõuetele. Sätte eesmärk on juhtida Kaitseliidu liikmete tähelepanu vajadusele teavitada oma terviseseisundi muutumisest, kui see mõjutab Kaitseliidu tegevliikmena Kaitseliidu ülesannete täitmises osalemise võimet. Lisaks nähakse ette, et õigus ravikulude hüvitamisele on ka Kaitseliidu liikmel, kes on saanud vigastada teenistuskohustuse täitmisel, kaasatuna Kaitseliidu koosseisus päästesündmuse või hädaolukorra lahendamisse, politseitegevusse, riigikaitseobjekti vastase ründe või riigipiiri ebaseadusliku ületamise tõkestamisse. Kehtiva õiguse kohaselt kaetakse ravikulud vaid Kaitseliidu tegevliikmel, kes on saanud vigastada sõjaväelise väljaõppe ajal.

Tексты

593 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
20.04.2018 Опубликован в Riigi Teataja
17.04.2018 Провозглашен
11.04.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
11.04.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.04.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
09.04.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 9.04.2018 11:00
Постановление: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту ja eelnõu seadusena vastu võtta

Protokoll.bdoc

Protokol_20180420.pdf

Второе чтение
04.04.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.04.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
02.04.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 2.04.2018 11:00
Постановление: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute loetelu
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 11.04.2018 14:00

protokolli lisa

Protokoll.bdoc

Protokol_20180404.pdf

22.03.2018 Komisjoni istung neljapäev, 22.03.2018 12:05
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 2.04.18 istungil

Protokoll.bdoc

Protokol_20180327.pdf

Первое чтение
15.03.2018 Täiskogu korraline istung neljapäev, 15.03.2018 10:00
Постановление: Направлен на второе чтение
08.03.2018 Komisjoni istung neljapäev, 8.03.2018 13:05
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.03.2018 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 29.03.2018 17:15
Постановление: Назначить докладчиком Margus Tsahkna
Постановление: Направить на второе чтение, если первое завершено 04.04.2018 14:00

asendusliikme volikiri

Protokoll.bdoc

Protokol_20180309.pdf

Инициирование
06.03.2018 Принят в производство
05.03.2018 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Айвар Энгель

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316470
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool