Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 27.09.2023
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Ирья Лутсар
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu ajakohastab ravimiseadust ja viib selle kooskõlla ELi õigusega, samuti vähendab ebavajalikku halduskoormust ravimituru osapooltele. Eelnõus ette nähtud muudatused parandada ravimite kättesaadavust ning arendada apteegiteenuseid. Eelnõu kohaselt võimaldatakse edaspidi tarbijatel ravimijäätmeid apteekidesse tagastada lihtsustatud korras. Praegu tuleb ravimite tagastamisel koostada üleandmise-vastuvõtmise akt, millest nähtuvad üleandja nimi, ravimpreparaadi nimetus ja kogus ning akt tuleb osapoooltel allkirjastada. Samuti antakse apteekidele võimalus viia läbi ravimitega reisimise nõustamist ning väljastada ravimitega reisimiseks vajalikke Schengeni tunnistusi. Praegu teeb seda Ravimiamet. Lisaks võimaldatakse apteegil arsti retsepti alusel valmistatud või jaendatud ravimeid väljastada ka teistele apteekidele võimaldades seeläbi patsientidel saada selliseid ravimeid kätte neile sobivast apteegist. Kehtiva korra täiendamisega kaasneb ravimite hulgimüügi või tootmise tegevusloaga automaatselt eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo õigus ning enam pole vaja sätestada lubadel eritingimusi. Samuti täpsustatakse eelnõus, kes on ravimite sisse- ja väljavedaja, asendatakse ravimite ekspordiloa taotlemine ja müügiloata ravimite Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist sisseveo taotlemine teavitusmenetlusega, vähendades nii halduskoormust. Kaotatakse võimalus ravimi tootmise tegevusloa omajal teostada lisaks tootmistegevusele ka hulgimüüki ilma hulgimüügi tegevusluba omamata. Ajakohastatakse ka ravimireklaami nõudeid. Edaspidi on võimalik lisaks müügiloa hoidjale ravimireklaami nõuete rikkumise eest vastutusele võtta ka reklaami tellija, avalikustaja ja teostaja, kes rikkumise toime paneb. Eelnõuga reguleeritakse täpsemalt võimalust tagada Eesti patsientidele juurdepääs uutele väljatöötatavatele ravimitele olukorras, kus puuduvad muud võimalused kroonilise või eluohtliku haiguse raviks ning innovaatiliste ravimite ja meetodite kättesaadavus on jäänud patsiendile ainsaks võimalikuks lahenduseks. Samuti antakse ravimite järjepideva kättesaadavuse tagamiseks Ravimiametile õigus erandlikel juhtudel (näiteks tarneraskuste korral) ajutiselt piirata ravimite apteegist väljastatavaid koguseid või lubada väljastamist vaid teatud diagnooside puhul.

Tексты

299 SE Ход производства по проекту

27.09.2023
Инициирован
28.09.2023
Принят в производство
10.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.10.2023 10:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Irja Lutsar
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
18.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
16.11.2023
Направлен на второе чтение
22.11.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.11.2023 14:00
Постановление: Обсуждение не было завершено
23.11.2023
Täiskogu korraline istung neljapäev, 23.11.2023 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
27.11.2023
Направлен президенту республики
08.12.2023
Провозглашен
15.12.2023
Опубликован в Riigi Teataja
27.09.2023
Инициирован
28.09.2023
Принят в производство
10.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2023 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.10.2023 10:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Irja Lutsar
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
18.10.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
16.11.2023
Направлен на второе чтение
22.11.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.11.2023 14:00
Постановление: Обсуждение не было завершено
23.11.2023
Täiskogu korraline istung neljapäev, 23.11.2023 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
27.11.2023
Направлен президенту республики
08.12.2023
Провозглашен
15.12.2023
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316495
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool