Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 23.10.2023
Ведущая комиссия: Riigikaitsekomisjon
Представитель ведущей комиссии: Меэлис Кийли
Ответственный служащий: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse Kaitseliidu keskorganite toimimine paindlikumaks ning luuakse võimalus operatiivsemalt reageerida kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, erakorralise seisukorra, eriolukorra, mobilisatsiooni ning demobilisatsiooni vajadustele. Relvade käitlemise lubamise pädevus antakse struktuuriüksuse juhile, kes sisuliselt vastutab relvade käitlemisega seotud ülesannete eest. Samuti lubatakse muudatusega jahitulirelvade kasutamine Kaitseliidu ülesannete täitmisel. Laiendatakse isikute hulka, kes saavad lisapuhkust seoses noortetöö läbiviimisega Kaitseliidus. Kaitseliidu tegevliikmete tervisekontrolli lihtsustatakse ning kandideerimisel arvestatakse vähemalt autojuhilubade jaoks tervisetõendit. Eelnõuga laiendatakse valves osaleva isiku pädevust ulatuses, mis võimaldaks tal alaliselt valvataval objektil iseseisvalt valvet teostada. Eelnõuga muudetakse Kaitseliidu relvade käitlemist, mille raames antakse volitus Kaitseliidu ülema poolt volitatud isikul anda tegevliikmele isikliku tulirelva soetamise luba. Suurendatakse Kaitseliidu tegevliikme relvaga hoitava laskemoona kogust. Kaitseliidu valvuril lubatakse teenistuskohustuste täitmisel kasutada elektrišokirelva. Kaitseliidu vara valitsemisega seotud regulatsioon koondatakse Kaitseliidu seadusesse. Kaitseliidule antakse seadusest tulenev alus kasutada väikest riigivappi Kaitseliidu embleemil ning kujundus- või turvaelemendina dokumentidel ja trükistel.

Tексты

335 SE Ход производства по проекту

23.10.2023
Инициирован
24.10.2023
Принят в производство
13.11.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2023 kell 11.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 21.11.2023 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Meelis Kiili
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
13.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
22.01.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2024 kell 11.00
Постановление: küsida Riigikogu rahanduskomisjoni arvamust eelnõule esitatud muudatusettepanekute nr 18 ja 19 kohta
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
06.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 6.02.2024 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 19.02.24
19.02.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 11.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
04.03.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 4.03.2024 kell 11.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.03.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
18.03.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 18.03.2024 kell 11.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute tervikloetelu
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
20.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.03.2024 14:00
Постановление: Второе чтение завершено
Lisad
Stenogramm
01.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.04.2024 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
Постановление: Eelnõu vajab seadusena vastuvõtmiseks Riigikogu poolthäälte enamust
10.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.04.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.04.2024
Направлен президенту республики
22.04.2024
Провозглашен
30.04.2024
Опубликован в Riigi Teataja
23.10.2023
Инициирован
24.10.2023
Принят в производство
13.11.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2023 kell 11.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 21.11.2023 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Meelis Kiili
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
13.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
22.01.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2024 kell 11.00
Постановление: küsida Riigikogu rahanduskomisjoni arvamust eelnõule esitatud muudatusettepanekute nr 18 ja 19 kohta
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
06.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 6.02.2024 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 19.02.24
19.02.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 11.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
04.03.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 4.03.2024 kell 11.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.03.2024 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
18.03.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 18.03.2024 kell 11.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute tervikloetelu
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
20.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.03.2024 14:00
Постановление: Второе чтение завершено
Lisad
Stenogramm
01.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.04.2024 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
Постановление: Eelnõu vajab seadusena vastuvõtmiseks Riigikogu poolthäälte enamust
10.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.04.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.04.2024
Направлен президенту республики
22.04.2024
Провозглашен
30.04.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

 • Riigikogu liikmete M. Kiili, A. Lanemani, L. Kunnase, P. Sibula, A. Laaneotsa, P. Tali, I. Taro ja K. Stoicescu muudatusettepanekud kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 335 SE kohta

  Muudatusettepanek II Muudatusettepanek I

Мнения

 • 15.02.2024

  RAHK arvamus Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 335 SE kohta

 • 05.02.2024

  Justiitsministeeriumi arvamus Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 335 SE kohta

 • 01.02.2024

  Siseministeeriumi arvamus Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 335 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Айвар Энгель

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316470
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool