Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Õiguskomisjon
Инициирован: 15.06.2016
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Ответственный служащий: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse erinevates seadustes sätestatud elukutse ja tegevusalaga seotud piiranguid, mis praegu kehtival kujul on oma absoluutse iseloomu tõttu ülemäära ranged ega pruugi seetõttu olla põhiseaduse seisukohalt alati vajalikud ja proportsionaalsed. Mitmete ametite puhul kehtivad eluaegsed keelud, mis ei luba kunagise kuriteo eest süüdi mõistetud isikut tööle või teenistusse võtta. Seejuures kehtib paljude ametikohtade osas eluaegne keeld karistamisel mistahes kuriteo eest, sealhulgas selliste eest, mis ei kvalifitseeru praegu enam kuriteoks või mis pandi toime alaealisena. Taoliste piirangute ja keeldude mõjualas on kohtunikud, prokurörid, politsei- ja piirivalveametnikud, vanglateenistujad, kohtueksperdid, päästeametnikud ja avalikud teenistujad. Eelnõu algatatakse lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud põhiseadusega kooskõlla.

Tексты

268 SE Ход производства по проекту

Инициирование
04.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2017 11:15
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

Протокол

10.10.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2016 11:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

16.06.2016 Принят в производство
15.06.2016 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Карина Рикарт

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 2000)
  • Учебное заведение
    Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas