Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 20.03.2017
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Урве Тийдус
Ответственный служащий: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse regulatsioon Euroopa pangakontode arestimismääruse siseriiklikuks rakendamiseks, mis hõlbustab võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades ning võlgniku ELis asuvate pangakontode arestimist. Arestida saab üksnes pangakontodel olevat raha, kuid arestimismäärus ei võimalda võlausaldajale raha välja maksta. Kohtutäiturid peavad hakkama Euroopa arestimismääruseid täitma viivitamata. Eelnõu loob Riigikohtule võimaluse saada enne lahendi tegemist arvamus Euroopa Inimõiguste Kohtult (EIK). EIK-i poole saab pöörduda inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonis määratletud õiguste ja vabaduste tõlgendamise või kohaldamisega seotud põhimõttelistes küsimustes. See võimalus muudab Riigikohtu menetlused sujuvamaks, parandab õiguskindlust ja –selgust, samuti on siis menetlusosaliste inimõigused paremini kaitstud. Euroopa Inimõiguste Kohtu nõuandev arvamus ei takista samas kohtuasja osalisel hiljem kasutada oma õigust esitada individuaalkaebus.

Tексты

404 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
26.06.2017 Опубликован в Riigi Teataja
07.06.2017 Направлен президенту республики
Третье чтение
07.06.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.06.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
29.05.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 29.05.2017 11:15

Протокол

Протокол

Протокол

Второе чтение
31.05.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 31.05.2017 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
16.05.2017 Komisjoni istung teisipäev, 16.05.2017 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 31.05.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 07.06.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Протокол

Первое чтение
19.04.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.04.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
10.04.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 10.04.2017 11:15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.04.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 04.05.2017 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Urve Tiidus

Протокол

Протокол

Инициирование
21.03.2017 Принят в производство
20.03.2017 Инициирован

Мнения

 • 30.05.2017

  Riigikohtu arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 404 SE kohta

 • 12.05.2017

  Justiitsministeeriumi vastus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) 404 SE kohta

 • 10.05.2017

  Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) 404 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Карина Рикарт

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2000)
 • Учебное заведение
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas