Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 01.06.2020
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Юри Яансон
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu korrastab kehtivat raudteeseadust. Lisaks kehtiva seaduse teksti ja struktuuri muutmisele täiendatakse raudteeseadust direktiividest tulenevate sätete ja vähesel määral siseriiklike nõuete täpsustamisega. Alates 2003. aastast kehtivat raudteeseadust on selle vastuvõtmisest enam kui 30 korda muudetud, mis on teinud seaduse teksti raskesti loetavaks, seetõttu on mõistlik välja anda uus seaduse terviktekst. Eelnõu näeb ette vähendada riigilõivumäära, kui raudteeliiklusregistri toiminguteks esitatakse taotlus TTJA e-teenuse infosüsteemi kaudu. Samas lisatakse seadusesse ka täiendavaid lõivusid näiteks raudteeveeremi tehnohoolde ja remondi ning raudteeveeremi ehituse tegevusloa muutmise taotluste läbivaatamise eest. Eelnõuga ülevõetavate ELi direktiivide puhul on tegemist neljanda raudteepaketi tehnilise samba õigusaktidega, mille eesmärk on viia lõpule Euroopa ühtse raudteeturu loomine. Nimetatud paketi eesmärk on elavdada raudteesektorit ja teha see konkurentsivõimelisemaks võrreldes teiste transpordisektoritega. Tehnilise samba rakendamisega loodetakse suurendada konkurentsi raudteesektoris vähendades kulusid ja halduskoormust ettevõtetele, kes soovivad tegutseda mitmes Euroopa Liidu riigis. Selleks saab edaspidi taotleda lubasid ELi Raudteeameti kaudu.

Tексты

201 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
30.10.2020 Опубликован в Riigi Teataja
28.10.2020 Провозглашен
16.10.2020 Направлен президенту республики
Третье чтение
15.10.2020 Täiskogu korraline istung neljapäev, 15.10.2020 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
13.10.2020 Täiskogu korraline istung teisipäev, 13.10.2020 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
29.09.2020 Komisjoni istung teisipäev, 29.09.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.10.2020 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.10.2020 10:00
Постановление: Teha ettepanek lühendada eelnõu materjalide kättesaadavaks tegemise aega ja määrata uueks tähtajaks 12.10.2020 kl 17.00

Protokoll

Protokoll asice

Первое чтение
15.06.2020 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 15.06.2020 15:00
Постановление: Первое чтение закончено
09.06.2020 Komisjoni istung teisipäev, 9.06.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.06.2020 15:00
Постановление: Назначить докладчиком Jüri Jaanson
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 1 (ASK tegevuste ülevaade)

Lisa 2 (Rail Baltic)

Инициирование
01.06.2020 Принят в производство
01.06.2020 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1990)
  • Учебное заведение
    Tartu Ülikool