Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 11.11.2019
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Кристина Шмигун-Вяхи
Ответственный служащий: Angelika Berg

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga korrastatakse senist stipendiumide maksmise korraldust, sest praktikas makstakse maksuvabasid stipendiume ka sportlastele, kellega ollakse töösuhtes. Sellisel juhul ei maksta riiklikke makse ning sportlasel puuduvad ka sotsiaalsed garantiid. Sporditegevusega seotud stipendiumi maksmisele seatakse aastane piirmäär, mis on 12-kordne töötasu alammäär. Stipendiumile piirmäära sätestamine toob kaasa sportlastega töölepingu või muu võlaõigusliku lepingu sõlmimise. Täiesti uue toetusliigina võetakse kasutusele sportlasetoetus. Teise teemana täiendatakse karistusseadustiku dopingukuritegude sätet, mille järgi loetakse dopingukuriteoks aine või meetodi määramist, kasutamisele kallutamist, samuti abistamist ja ainete toimetamist üle riigipiiri või tootmist, valmistamist, turustamist, vahendamist või edasiandmist. Kehtiva korra järgi on karistatav vaid dopingu kasutamisele kallutamine kui kasutatakse ravimit. Eelnõuga luuakse spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemiseks kontaktpunkt, mis koolitab ja teavitab asjaomaseid organisatsioone spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse osas. Neid ülesandeid hakkab ellu viima Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA. Muudatusega lisatakse Eesti spordiregistri koosseisu sporditulemuste alamandmekogu, kuhu kogutakse Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud sporditulemused. Andmebaas on oluline tööriist avaliku raha jagamisel ning spordipoliitiliste otsuste tegemisel. Harrastusspordi ega liikumisharrastuse võistluste tulemusi andmebaasi ei koguta.

Tексты

105 SE Ход производства по проекту

11.11.2019
Инициирован
12.11.2019
Принят в производство
14.11.2019
Komisjoni istung neljapäev, 14.11.2019 kell 13.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.12.2019 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Kristina Šmigun-Vähi
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 18.12.2019 17:00
04.12.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.12.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
13.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 13.01.2020 kell 11.10
20.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 20.01.2020 kell 11.10
27.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 27.01.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 12.02.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 17.02.2020 15:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
10.02.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 10.02.2020 kell 11.10
Постановление: Утвердить
12.02.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.02.2020 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
17.02.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 17.02.2020 15:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
18.02.2020
Направлен президенту республики
20.02.2020
Провозглашен
28.02.2020
Опубликован в Riigi Teataja
11.11.2019
Инициирован
12.11.2019
Принят в производство
14.11.2019
Komisjoni istung neljapäev, 14.11.2019 kell 13.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.12.2019 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Kristina Šmigun-Vähi
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 18.12.2019 17:00
04.12.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.12.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
13.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 13.01.2020 kell 11.10
20.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 20.01.2020 kell 11.10
27.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 27.01.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 12.02.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 17.02.2020 15:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
10.02.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 10.02.2020 kell 11.10
Постановление: Утвердить
12.02.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.02.2020 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
17.02.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 17.02.2020 15:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
18.02.2020
Направлен президенту республики
20.02.2020
Провозглашен
28.02.2020
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 09.03.2020

  KULK vastuskiri - Sportlasetoetus ja sportlasestipendium

 • 17.12.2019

  MTÜ Rafter Spordiklubi (BC Kalev/Cramo) arvamus

 • 20.11.2019

  Huvirühmade kaasamine spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 105 SE kohta

  Väljaminev kiri

Обратная связь