Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Комиссия по экономике
Инициирован: 09.05.2016
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Urve Palo
Ответственный служащий: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §-i 16 ja sätestatakse projekteerimise, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ja omanikujärelevalve tegevusalal kutsepõhise ülemineku tähtajaks 1. jaanuar 2018. Kehtiva seaduse kohaselt ei saa ilma omandamata kutseta pädevust tõendada alates tänavu 1. juulist eespoolnimetatud tegevusaladel. Kutsepõhisele tegutsemisele üleminekuks ette nähtud üleminekuperioodide pikkuste kehtestamisel lähtuti kutse andjate võimekusest tagada kvaliteetne kutsete menetlemine, et vältida kiirustamisest tingitud ebakvaliteetset tööd. Samuti on lähtutud sellest, et üleminekuperioodi pikkus oleks piisav ka valdkonnas tegutsevatele isikutele vajaliku kutse saamiseks. Üleminekuperiood nimetatud küsimuses lõpeb ehitamise tegevusalal 30. juunil 2018.

Tексты

238 SE Ход производства по проекту

09.05.2016
Инициирован
10.05.2016
Принят в производство
09.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 9.05.2016 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.05.2016 10:00
Постановление: Назначить докладчиком Urve Palo
Постановление: Инициировать законопроект
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 24.05.2016 17:00
18.05.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.05.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
31.05.2016
Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2016 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 2. juuni istungil
02.06.2016
Komisjoni istung neljapäev, 2.06.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.06.2016 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 09.06.2016 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
08.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
02.06.2016
Komisjoni istung neljapäev, 2.06.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.06.2016 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 09.06.2016 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
09.06.2016
Täiskogu korraline istung neljapäev, 9.06.2016 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
09.06.2016
Направлен президенту республики
13.06.2016
Провозглашен
15.06.2016
Опубликован в Riigi Teataja
09.05.2016
Инициирован
10.05.2016
Принят в производство
09.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 9.05.2016 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.05.2016 10:00
Постановление: Назначить докладчиком Urve Palo
Постановление: Инициировать законопроект
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 24.05.2016 17:00
18.05.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.05.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
31.05.2016
Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2016 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 2. juuni istungil
02.06.2016
Komisjoni istung neljapäev, 2.06.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.06.2016 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 09.06.2016 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
08.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
02.06.2016
Komisjoni istung neljapäev, 2.06.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.06.2016 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 09.06.2016 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
09.06.2016
Täiskogu korraline istung neljapäev, 9.06.2016 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
09.06.2016
Направлен президенту республики
13.06.2016
Провозглашен
15.06.2016
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 31.05.2016

  Vabariigi Valitsuse arvamus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 238 SE

 • 27.05.2016

  Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna arvamus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõule (238 SE) koos Kultuuriministeeriumi vastusega

  E-kiri

 • 20.05.2016

  Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Arhitektide Liidu ning Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu arvamus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõule (238 SE)

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Кайдо Росин

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316433
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tallinna Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut