Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Eesti Vabariigi President Alar Karis
Инициирован: 20.12.2022
Ведущая комиссия: Põhiseaduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Эдуард Одинец
Ответственный служащий: Helin Leichter

Eelnõu algteksti tutvustus

President märgib seletuskirjas, et praegune riigikontrolör Janar Holm asus ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees 9. aprillil 2018. Seega lõpevad tema volitused tähtajaliselt 8. aprillil 2023. Lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 punktist 11, teen ettepaneku nimetada järgmiseks viieks aastaks (2023–2028) riigikontrolöriks Janar Holmi. Praegugi riigikontrolörina töötaval Janar Holmil on juhtimiskogemust ligi 25 aastat. Riigikontrolöri ametis oldud aeg, vahetu ja pidev suhtlus Riigikogu, selle komisjonide ja Vabariigi Valitsusega on andnud talle väga hea arusaamise riigi toimimisest ning probleemidest. Riigikontrolli juhina on Janar Holm pidanud oluliseks otsesuhtlust erineva tasandi otsustajate ja avalikkusega, et selgitada riigi kõrgeima auditiasutuse seisukohti, ning rõhutanud vajadust probleemide teket ennetada ja riske võimalikult efektiivselt maandada.

Tексты

769 OE Ход производства по проекту

20.12.2022
Инициирован
20.12.2022
Принят в производство
24.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 24.01.2023 kell 14.00
Постановление: Внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 07.02.2023 10:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets
Постановление: Teha ettepanek võimaldada vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 117 lõikele 3 Janar Holmil esineda täiskogu ees kuni viieminutilise ettekandega
07.02.2023
Täiskogu korraline istung teisipäev, 7.02.2023 10:00
Постановление: Vastuvõetud
08.02.2023
Saadetud Riigi Teatajasse
09.02.2023
Опубликован в Riigi Teataja
20.12.2022
Инициирован
20.12.2022
Принят в производство
24.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 24.01.2023 kell 14.00
Постановление: Внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 07.02.2023 10:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets
Постановление: Teha ettepanek võimaldada vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 117 lõikele 3 Janar Holmil esineda täiskogu ees kuni viieminutilise ettekandega
07.02.2023
Täiskogu korraline istung teisipäev, 7.02.2023 10:00
Постановление: Vastuvõetud
08.02.2023
Saadetud Riigi Teatajasse
09.02.2023
Опубликован в Riigi Teataja
Обратная связь
 

Распечатать

Хелин Лейхтер

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1985)
  • Учебное заведение
    Tartu Riiklik Ülikool