Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 13.05.2024
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Андрес Сутт
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga kõrvaldatakse kaitselennundusega seotud õigusmaastiku puudused, et tagada kaitseministri määruse „Kaitselennundusmäärustik“ ja kaitseministri määruse „Lubade ja sertifikaatide andmise ning teiste asutuste ja organisatsioonide välja antud lubade või sertifikaatide tunnustamise kord“ õiguspärasus. Seaduse kiireloomulise muutmise on tinginud vajadus uue õppeaasta alguseks tagada võimalus Kaitseväe Akadeemia (KVA) ja Eesti Lennuakadeemia (ELA) koostöö tegemise võimalus. Kaitseväe Akadeemia alustas veebruaris 2024 dokumentide vastuvõttu õhuväe õppesuunal spetsialiseerumiseks õhusõiduki juhi erialale, muu hulgas nägi plaan ette piloodi algõppe andmist koostöös Lennuakadeemiaga. Õppekavas esitleti ekslikult, et õhusõiduki juhtimise eriala lõpetanutele väljastab piloodiloa Transpordiamet. Kuid Transpordiamet saab väljastada vaid tsiviillennunduses piloodilubasid, riiklike õhusõidukite osas Transpordiametil pädevust ei ole ning selline tegevus ei ole lubatud. Eelnõuga kõrvaldatakse need vastuolud kõrvaldatakse ning tagatakse, et kaitseministri määrustes sätestatud regulatsioone ning nende alusel tehtavaid toiminguid on võimalik õiguspäraselt rakendada. Kaitselennundusmäärustikus on volitusnormi puudumise või ületamisega reguleeritud mitmeid valdkondi. Eelnõus sätestatakse selge volitusnorm kaitseministrile neid oma määrusega reguleerida. Need valdkonnad on: kaitselennunduse õhusõidukite jagunemine; nõuded kaitselennunduse õhusõiduki lennukõlblikkusele ja jätkuvale lennukõlblikkusele; operatiivse lennuliikluse lennureeglid; kaitselennunduse järelevalve korraldamise kord. Selleks antakse lennundusseadusega otsustamispädevuse õigus kliimaministrile. Pärast seda on võimalik kliimaministril võimalik see õigus anda Lennuakadeemiale.

Tексты

436 SE Ход производства по проекту

13.05.2024
Инициирован
14.05.2024
Принят в производство
14.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 14.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 29.05.2024 14:00
27.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 27.05.2024 kell 11.10
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Andres Sutt
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks kaks tööpäeva, st reede, 31.05.2024 kl 16.00
29.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.05.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
30.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 30.05.2024 kell 08.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 05.06.2024 14:00
03.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 12.06.2024 14:00
05.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.06.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2024
Направлен президенту республики
19.06.2024
Провозглашен
27.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja
13.05.2024
Инициирован
14.05.2024
Принят в производство
14.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 14.05.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 29.05.2024 14:00
27.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 27.05.2024 kell 11.10
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Andres Sutt
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks kaks tööpäeva, st reede, 31.05.2024 kl 16.00
29.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.05.2024 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
30.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 30.05.2024 kell 08.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 05.06.2024 14:00
03.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 12.06.2024 14:00
05.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.06.2024 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2024
Направлен президенту республики
19.06.2024
Провозглашен
27.06.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1990)
  • Учебное заведение
    Tartu Ülikool