Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 28.05.2018
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Андрес Метсоя
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu on koostatud keskkonnaõiguse korrastamise raames, samas soovitakse seadusesse sisse viia mõningad sisulised muudatused. Näiteks on kavandatud muudatused veelubade andmisel ja veekeskkonna jaoks piiratud ohuga tegevuse registreerimisel, mis vähendavad paberimajandust ning kiirendavad otsuste vastuvõtmist. Praktikas on ilmnenud, et mitmed tegevused ei ole veekeskkonnale sedavõrd ohtlikud, et nende tegemiseks oleks vaja veeluba. Samas on keskkonnaametil vaja sellist tegevust suunata, et vältida nende kumuleeruvat mõju veekeskkonnale. Sellised väiksema mõjuga tegevused tuleb edaspidi veeloa taotlemise asemel registreerida Keskkonnaametis. Näiteks nõuab registreeringut veekogusse 5-100 kuupmeetri tahkete ainete või maasoojussüsteemi paigutamine. Täpsustatakse veekogu mõistet. Veekoguna ei käsitleta kalakasvanduse tiike või basseine, sademevee kogumise süsteeme ja muid kindlal eesmärgil rajatud sarnaseid ehitisi. Sellistel rajatistel ei ole kaitsevööndeid, kuid endiselt kehtivad neile üldised veekaitsenõuded. Mereuuringuteks sätestatakse välisriigi laevadele uuringulubade andmise regulatsioon. See on vajalik, sest hetkel kohaldab välisministeerium selliste lubade taotlemisele ÜRO mereõiguse konventsiooni sätteid, mis on väga üldsõnalised. Edaspidi annab lubasid Keskkonnaministeerium. Sotsiaalministeeriumi ettepanekul tuuakse eelnõusse rahvatervise seaduses olnud joogivett, mineraalvett ja suplusvett reguleerivad sätted. Ühtse regulatsiooni alla koondatakse ka seni eraldi seadustes olnud veeproovivõtjate ja joogivee proovivõtjate kohta esitatavad nõuded. Eelnõus on täpsustatud riikliku järelevalvega seotud sätteid ja ajakohastatud väärteokoosseise. Näiteks suurendatakse juriidiliste isikute karistusmäärasid, mis kasvab praeguselt maksimaalmääralt 32 000 eurolt 400 000 euroni.

Tексты

643 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
22.02.2019 Опубликован в Riigi Teataja
13.02.2019 Провозглашен
31.01.2019 Направлен президенту республики
Третье чтение
30.01.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.01.2019 14:00
Постановление: Vastuvõetud
28.01.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 28.01.2019 11:00

Protokoll

Protokoll bdoc

Второе чтение
23.01.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.01.2019 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
21.01.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 21.01.2019 11:00
Постановление: Muuta eelnõu ettekandjaks keskkonnakomisjoni liige Andres Metsoja.

Protokoll

Protokoll bdoc

Asendusliikme volitus

15.01.2019 Komisjoni istung teisipäev, 15.01.2019 14:00
Постановление: Kiita heaks eelnõu (643 SE) 2. lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute loetelu

Protokoll

Protokoll bdoc

17.12.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 17.12.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.01.2019 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 30.01.2019 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll bdoc

Protokoll

Первое чтение
16.10.2018 Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll

Protokoll bdoc

11.09.2018 Komisjoni istung teisipäev, 11.09.2018 14:00 L241
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll

Protokoll bdoc

12.06.2018 Täiskogu korraline istung teisipäev, 12.06.2018 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
04.06.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 4.06.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 12.06.2018 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 01.08.2018 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Peeter Ernits

Protokoll 04.06.2018 nr 157

Protokoll 04.06.2018 nr 157

Инициирование
29.05.2018 Принят в производство
28.05.2018 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool