Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 21.10.2019
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Sven Sester
Ответственный служащий: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga täpsustatakse laevandussektori ettevõtete tulumaksu erirežiimi ja viiakse see kooskõlla Euroopa Liidu riigiabi reeglitega. Maksuerirežiimi põhitingimusi ei muudeta, vaid täpsustatakse üksiktingimusi. Sätestatakse üheselt rahvusvahelise meritsi veo abikõlbulikud põhitegevused, lisategevused ja muud tegevused, millest saadava tulu osas on lubatud soodsamat tonnaažipõhist tulumaksurežiimi kasutada. Lisategevustest saadava tulu puhul saab tonnaažipõhist tulumaksurežiimi kasutada üksnes tingimusel, et saadav tulu ei tohi ületada 50 protsenti kaupade või reisijate rahvusvahelise veo tuludest. Samuti sätestatakse reegel olukorraks, kui laev teeb reise nii Eestis kui välisriikides. Kui Eesti sadamate külastatavus jääb alla 50 protsendi, on tonnaažikorda lubatud rakendada. Täpsustatakse, et kontserni puhul ei saa kasutada tonnaažipõhist tulumaksurežiimi üksnes ühe äriühingu, vaid kogu kontserni kuuluvate tingimustele vastavate äriühingute suhtes. Füüsiline isik, kelle tulu maksustatakse fikseeritud maksubaasi alusel, ei saa edaspidi kasutada ühtegi seadusega tavarežiimil lubatud tulust mahaarvamise võimalust. Varem kehtinud seaduse järgi võis laevapere liige maha arvata näiteks pensionifondi osakute soetamise kulud. Piirang kohaldub üksnes sellele tulule, mis teenitakse laevapere liikmena.

Tексты

100 SE Ход производства по проекту

21.10.2019
Инициирован
22.10.2019
Принят в производство
05.11.2019
Komisjoni väljasõiduistung teisipäev, 5.11.2019 kell 13.50
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.11.2019 14:00
12.11.2019
Komisjoni istung teisipäev, 12.11.2019 kell 14.00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Sven Sester
13.11.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.11.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
21.01.2020
Komisjoni istung teisipäev, 21.01.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 29.01.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
27.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 27.01.2020 kell 11.10
Постановление: Taotleda Euroopa Komisjonilt meretranspordi riigiabi otsuses ebatäpsuste parandamist
Постановление: Taotleda Riigikogu juhatuselt laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE) teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 28. jaanuari kl 17:15, kuna komisjon arutas eelnõu muudatusettepanekuid oma 27. jaanuari istungil täiendavalt ja dokumentide ettevalmistamine nõuab seetõttu enam aega
29.01.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.01.2020 14:00
Постановление: Второе чтение завершено
Lisad
Stenogramm
10.02.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 10.02.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.02.2020 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
18.02.2020
Täiskogu korraline istung teisipäev, 18.02.2020 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
19.02.2020
Направлен президенту республики
20.02.2020
Провозглашен
28.02.2020
Опубликован в Riigi Teataja
21.10.2019
Инициирован
22.10.2019
Принят в производство
05.11.2019
Komisjoni väljasõiduistung teisipäev, 5.11.2019 kell 13.50
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.11.2019 14:00
12.11.2019
Komisjoni istung teisipäev, 12.11.2019 kell 14.00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Sven Sester
13.11.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.11.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
21.01.2020
Komisjoni istung teisipäev, 21.01.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 29.01.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
27.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 27.01.2020 kell 11.10
Постановление: Taotleda Euroopa Komisjonilt meretranspordi riigiabi otsuses ebatäpsuste parandamist
Постановление: Taotleda Riigikogu juhatuselt laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE) teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 28. jaanuari kl 17:15, kuna komisjon arutas eelnõu muudatusettepanekuid oma 27. jaanuari istungil täiendavalt ja dokumentide ettevalmistamine nõuab seetõttu enam aega
29.01.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.01.2020 14:00
Постановление: Второе чтение завершено
Lisad
Stenogramm
10.02.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 10.02.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.02.2020 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
18.02.2020
Täiskogu korraline istung teisipäev, 18.02.2020 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
19.02.2020
Направлен президенту республики
20.02.2020
Провозглашен
28.02.2020
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 16.01.2020

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi täiendav arvamus laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 100 SE kohta

 • 10.12.2019

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 100 SE kohta

 • 27.11.2019

  Eesti Laevaomanike Liidu arvamus laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 100 SE kohta

 • 20.11.2019

  MTÜ Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni arvamus laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 100 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Кайдо Росин

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316433
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tallinna Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut