Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 23.02.2022
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Ынне Пиллак
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse selgem õiguslik alus epideemilise levikuga nakkushaiguse korral meetmete ja piirangute kehtestamiseks. NETS-i ja teiste seaduste muudatuste eesmärk on teha epideemiatega seotud otsused ettenähtavamaks ja läbipaistvamaks ning anda Riigikogule suurem roll kriiside lahendamisel. Eelnõuga luuakse selleks minimaalne vajalik õiguslik regulatsioon. NETSi muutmisega luuakse valitsusele selgem raamistik epideemia olukorras tegutsemiseks, sh juhised, milliseid meetmeid valitsus võib määrusega nakkushaiguste tõrjeks, eelkõige eriti ohtliku ja ohtliku nakkushaiguse tõrjeks kohaldada, sh nt kohustus järgida nakkusohutuse ettevaatusabinõusid, kanda kaitsemaski, kohustus esitada terviseseisundit kinnitav tõend, kohustus anda analüüs eriti ohtliku või ohtliku nakkushaiguse tuvastamiseks. Kui valitsus soovib kehtestada muid meetmeid kui seaduses otsesõnu loetletud, tuleb selleks edaspidi kuulata ära Riigikogu valdkondliku komisjoni seisukoht ja teavitada Riigikogu juhatust. Seni kehtinud uudse ohtliku nakkushaiguse tõrje regulatsioon asendatakse ohtliku nakkushaiguse tõrje regulatsiooniga, mille kohaselt ohtlik nakkushaigus on nakkushaigus, mis levib kiiresti ja ulatuslikult või mille kulg on raske ning mille levik toob kaasa tervishoiualase hädaolukorra või selle ohu. Eelnõuga luuakse selgem volitusnorm, mille alusel valitsus kehtestab vajalikke meetmeid just määrusega. Eelnõuga kavandavate muudatuste jõustumisel saab õiguskantsler võimaluse teha järelevalvet Vabariigi Valitsuse kehtestatud määruste ja rakendatud piirangute üle. Nimetatud muudatusega lahendatakse senine probleem üldkorralduse kui haldusakti sobivusest pikaajaliselt kestva pandeemia meetmete kehtestamiseks. Ühtsed alused nakkushaiguste levikuga tegelemiseks on olulised, et olla valmis nii taastekkivate kui ka tuleviku uute nakkushaigustega tegelemiseks. Epideemia tingimustes on riigil kohustus tagada kõigi inimeste elu ja tervis seeläbi, et viiruse levik ja inimeste massiline haigestumine ei suureneks. Oluline avalik huvi on vältida eelkõige tervishoiusektori ülekoormamist ning näha ette täiendavad meetmed juhuks kui riigis on tervishoiualane hädaolukord või selle oht. Seetõttu on ohtlikku nakkushaigust põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks õigustatud kohaldada teatud piiranguid, aga ka kehtestada erandeid, kellele või millele nõuded kehtivad või mitte, nt erivajaduse, terviseseisundi, vanuse, elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise vm põhjusel. Paindlikkuse tagamiseks jääb Terviseametile õigus ohule reageerida näiteks olukorras, kus teatud piirkonnas või asutuses avastatud väiksema haiguskolde korral on vaja operatiivselt reageerida. Nakkushaiguse epideemilise leviku korral vajalikke karantiini määramise reegleid ja viiruse tõkestamiseks vajalikke meetmeid reguleeritakse edaspidi seaduse ja määruste tasemel.

Tексты

536 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
06.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
14.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.04.2022 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Õnne Pillak
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll.asice

Protokoll

Инициирование
23.02.2022 Принят в производство
23.02.2022 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

 • 02.05.2022

  R. B. arvamus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 536 SE kohta

  Arvamus

  E-teade

 • 27.04.2022

  Õiguskantsleri arvamus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

 • 21.04.2022

  Advokaadibüroo Sorainen arvamus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 536 SE kohta

 • 13.04.2022

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 536 SE kohta

 • 13.04.2022

  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 536 SE menetlemine Riigikogus

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool