Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 03.12.2018
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Jüri Saar
Ответственный служащий: Raini Laide

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse finantssektori karistuste ülemmäärad kooskõlla EL-i õigusega ning võimaldatakse kohaldada Eestis EL õigusaktides sätestatud ülemmääraga rahalisi sanktsioone. Eelnõuga muudetakse finantssektori kehtivate rahatrahvide ülemmäära ja nende arvutamise aluseid. Eelnõuga tõstetakse nii füüsilisele kui juriidilisele isikule väärteo eest kohaldatava rahatrahvi ülemmäära, mis on enamikel juhtudel kuni 5 miljonit eurot. Samuti saab määrata rahatrahviks kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi käibest või rahatrahvi, mis vastab kuni kahe- või kolmekordsele rikkumise tagajärjel saadud kasule või ära hoitud kahjule. Näiteks suureneb panga poolt Finantsinspektsioonile teabe esitamata jätmise eest määratava rahatrahvi ülemmäär 32 000 eurolt 5 miljonile eurole. Lisaks muudetakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust. Eelnõuga sätestatakse, et kui rahapesu kahtluse korral ei ole vara omanik või valdaja tõendanud vara legaalset päritolu, võib rahapesu andmebüroo taotleda halduskohtult loa vara käsutamiseks üheks aastaks. Sel ajal on vara omanikul või valdajal kohustus tõendada vara legaalset päritolu. Kui seda ei õnnestu kindlaks teha, võib rahapesu andmebüroo taotleda halduskohtult luba vara riigi omandisse kandmiseks. Kehtiva õiguse kohaselt võib käsutamispiirangu seada kuni üheks aastaks siis, kui vara omanikku või tegelikku kasusaajat ei ole õnnestunud kindlaks teha. Kehtiva õiguse kohaselt ei ole isikul kohustust tõendeid esitada. Samuti karmistatakse rahapesu andmebüroo poolt antava tegevusloa nõudeid. Eelnõu kohaselt tuleb edaspidi kontrollida ka juhatuse liikme mainet ja sobivust. Samuti peab edaspidi äriühingu registrijärgne asukoht, peakontor või filiaal asuma Eestis. Eelnõuga tõstetakse finantseerimisasutuse, virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja ja virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja tegevusloa riigilõiv 345 eurolt 1300 eurole.

Tексты

771 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
14.02.2019 Komisjoni istung neljapäev, 14.02.2019 14:00
12.02.2019 Komisjoni istung teisipäev, 12.02.2019 14:00

ÕIGK protokoll 12.02.2019__.pdf

ÕIGK_protokoll_12.02.2019.bdoc

23.01.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.01.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
17.01.2019 Komisjoni istung neljapäev, 17.01.2019 12:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.01.2019 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 06.02.2019 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Jüri Saar

Õiguskomisjoni protokoll 17.01.2019.pdf

ÕIGK_protokoll_17.01.2018.bdoc

Инициирование
17.12.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 17.12.2018 11:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

ÕIGK_protokoll_17.12.2018.bdoc

ÕIGK protokoll 17.12.2018.pdf

04.12.2018 Принят в производство
03.12.2018 Инициирован

Мнения

 • 12.02.2019

  Õiguskantsleri arvamus audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu 771 SE kohta

 • 11.02.2019

  Rahandusministeeriumi arvamus audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu 771 SE kohta

 • 07.02.2019

  Audiitorkogu arvamus audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu 771 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Райни Лайде

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316450
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1999)
 • Учебное заведение
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas