Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 10.10.2022
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Урве Тийдус
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle direktiiv (EL) 2019/2121, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega. Osaühingute ja aktsiaseltside piiriülene ühinemine on võimalik ka kehtiva äriseadustiku kohaselt, eelnõuga muudetakse selle võimaluse tingimusi. Uute võimalustena lisatakse piiriülene jagunemine ja piiriülene ümberkujundamine Eesti äriregistrisse kantud osaühingutele ja aktsiaseltsidele. Piiriüleses liikumises ei ole võimalik osaleda muudel äriühingutel, sealhulgas tulundusühistul, samuti likvideerimisel oleval äriühingul, kui on alustatud tema varade jaotamist, samuti siis, kui äriühingu suhtes on algatatud saneerimis- või pankrotimenetlus. Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduses sätestatud juhtudel ja korras tuleb piiriülesesse ühinemisse, jagunemisse ja ümberkujundamisse kaasata äriühingu töötajad. Piiriülene liikumine, nii kehtivas äriseadustikus olemas olev piiriülene ühinemine kui lisatavad jagunemine ja ümberkujundamine, muutuvad senisest õiguskindlamaks. Täiendatakse puudutatud isikute (osanikud, aktsionärid, võlausaldajad, töötajad) huvide kaitse norme ja täieneb registripidaja kontrollikohustus piiriülese liikumise tõendi väljaandmisel. Registripidaja peab senisest laiemalt jälgima piiriülese liikumise motiive, lisandub ka kohustus teha tõendi väljaandmisel koostööd teise asjaomaste asutustega, minimeerimaks piiriülese liikumise kasutamist pahatahtlikel või kuritegelikel eesmärkidel.

Tексты

713 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
23.12.2022 Опубликован в Riigi Teataja
15.12.2022 Провозглашен
08.12.2022 Направлен президенту республики
Третье чтение
07.12.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.12.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
23.11.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
14.11.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.11.2022 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.11.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 07.12.2022 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Lisa 1

Первое чтение
26.10.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.10.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
18.10.2022 Komisjoni istung teisipäev, 18.10.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 26.10.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 09.11.2022 16:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Urve Tiidus

Protokoll asice

Lisa 1

Protokoll

Инициирование
11.10.2022 Принят в производство
10.10.2022 Инициирован

Мнения

 • 15.11.2022

  Justiitsministeeriumi arvamus äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (äriühingute piiriülene liikumine) eelnõu 713 SE kohta

 • 31.10.2022

  Finantsinspektsiooni arvamus äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (äriühingute piiriülene liikumine) eelnõu 713 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool