Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 06.02.2017
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Märt Sults
Ответственный служащий: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle konkurentsiõiguse eraõiguslikku rakendamist käsitlev direktiiv. Sätted reguleerivad muu hulgas nõudeid, mis tekivad konkurentsi kahjustavast kokkuleppest, ettevõtjate ühenduse otsusest või turgu valitseva seisundi kuritarvitamisest. Eelkõige puudutab see kartellikokkuleppeid ja monopoolse seisundi kuritarvitamisi. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli 27. detsember 2016. Eelnõu kohaselt on igal vastava kahju kannatanul võimalus saada kahju täielikku hüvitamist, mis tähendab otsese varalise kahju, saamata jäänud tulu ning viiviste hüvitamist. Kehtiva õiguse kohaselt saab kannatanud kindlaks teha üksnes tõlgendamise teel ning üldjuhul saamata jäänud tulu nõuda ei saa. Eelnõuga muudetakse vastavate nõuete viivise arvutamise algust, mille kohaselt tuleb viivist tasuda kahju tekkimisest kuni kahju hüvitamiseni. Kehtiva õiguse kohaselt alates ajast, mil võlausaldaja teatas võlgnikule oma nõudest või esitas nõude hagi või maksekäsu kiirmenetluse avaldusena. Eelnõuga sätestatakse keelatud teo toimepanemisest tekkinud nõude aegumistähtajaks 5 aastat. Kehtiva õiguse kohaselt on nõude aegumistähtaeg 3 aastat. Lisaks direktiivi ülevõtmisele antakse eelnõuga konkurentsiametile taas õigus teostada haldusjärelevalvet, mis tähendab teha ettekirjutusi kohaliku omavalitsuse üksusele, riigiasutusele või muule haldusülesandeid täitvale isikule.

Tексты

386 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
26.05.2017 Опубликован в Riigi Teataja
10.05.2017 Направлен президенту республики
Третье чтение
10.05.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.05.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
03.05.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 3.05.2017 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
19.04.2017 Komisjoni istung kolmapäev, 19.04.2017 12:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 03.05.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 10.05.2017 14:00

MAJK Protokoll nr 134 19.04.2017.pdf

MAJK_Protokoll_nr_134_19.04.2017.bdoc

Первое чтение
22.03.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.03.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
13.03.2017 Komisjoni istung esmaspäeval, 13. märtsil 2017
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.03.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 05.04.2017 17:00

Lisa

Protokoll.bdoc

Protokol_20170331.pdf

Инициирование
14.02.2017 Komisjoni istung teisipäev, 14.02.2017 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Märt Sults

MAJK Protokoll 116 14.02.2017.rtf

Lisa 1

MAJK_Protokoll_116_14.02.2017.bdoc

07.02.2017 Принят в производство
06.02.2017 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Кайдо Росин

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316433
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tallinna Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut