Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 14.12.2015
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Aadu Must
Ответственный служащий: Atko-Madis Tammar

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu asendab kehtiva sundeksemplari seaduse. Eelnõu kaasajastab Eesti kultuurile oluliste väljaannete loovutamist, kogumist ja säilitamist. Seaduse senine nimetus asendatakse, et anda paremini edasi seaduse mõte ja eesmärk. Eelnõu sätestab trükise algmaterjali ja filmi algmaterjali kogumise ning säilitamise reeglid. Säilitamiseks loovutatavate trükiste arvu vähendatakse kaheksalt neljale, samuti vähendatakse säilituseksemplari saavate raamatukogude arvu. Riigi kohustust trükiseid pikaajaliselt säilitada kümnes raamatukogus vähendatakse neljale raamatukogule. Et tänapäevane väljaannete kirjastamise tehnoloogia on muutunud, siis suurendatakse riiklikku panust digitaalsete väljaannete ja algmaterjali säilitamistegevusse. Muudatus on vajalik, et vältida olulise osa digitaalse kultuuripärandi hävimine. Samuti tagada juba digitaalselt loodud trükiste säilitamine ning kättesaadavaks tegemine. Eelnõu järgi toimub kõigi füüsilisel teabekandjal (v.a. filmi algmaterjal) olevate säilituseksemplaride kogumine läbi ühtse keskuse, milleks on Eesti Rahvusraamatukogu. See muudab väljaannete ja trükise algmaterjali loovutamise lihtsamaks ning arusaadavamaks. Näiteks trükikoda loovutab trükised viie raamatukogu asemel ühele. Keskus edastab füüsilisel teabekandjal väljaanded nende säilitajatele. Sellega väheneb raamatukogudes säilituseksemplari hankimise dubleerimine. Rahvusraamatukogu hakkab koostama lisaks trükitoodangu statistikale ka võrguväljaannete statistikat. Rahvusarhiivile lisandub ülesanne koguda filmi algmaterjali, et tagada filmipärandi säilimine.

Tексты

157 SE Ход производства по проекту

14.12.2015
Инициирован
15.12.2015
Принят в производство
18.01.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 18.01.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.02.2016 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Aadu Must
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 25.02.2016 17:15
10.02.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.02.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
19.04.2016
Komisjoni istung teisipäev, 19.04.2016 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
09.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 9.05.2016 11:10
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
30.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2016 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.06.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
06.06.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 6.06.2016 11:10
Постановление: Kiita heaks eelnõu 157 SE teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute loetelu
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 15.06.2016 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
08.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
13.06.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 13.06.2016 11:10
Постановление: Kiita heaks kolmanda lugemise tekst
15.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.06.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.06.2016
Направлен президенту республики
29.06.2016
Провозглашен
07.07.2016
Опубликован в Riigi Teataja
14.12.2015
Инициирован
15.12.2015
Принят в производство
18.01.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 18.01.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.02.2016 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Aadu Must
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 25.02.2016 17:15
10.02.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.02.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
19.04.2016
Komisjoni istung teisipäev, 19.04.2016 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
09.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 9.05.2016 11:10
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
30.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2016 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.06.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
06.06.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 6.06.2016 11:10
Постановление: Kiita heaks eelnõu 157 SE teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute loetelu
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 15.06.2016 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
08.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
13.06.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 13.06.2016 11:10
Постановление: Kiita heaks kolmanda lugemise tekst
15.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.06.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.06.2016
Направлен президенту республики
29.06.2016
Провозглашен
07.07.2016
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь