Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 02.05.2016
Ведущая комиссия: Riigikaitsekomisjon
Представитель ведущей комиссии: Марко Михкельсон
Ответственный служащий: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu eesmärk on korrastada Kaitseväe luuretegevusega seotud õigusi. Näiteks antakse eelnõu kohaselt Kaitseväele õigus teha teatud infokogumise toiminguid väljaspool Eesti riiki. Seni oli Kaitseväel selline õigus ainult rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas. Samuti laiendab eelnõu Kaitseväe õigusi tegutseda olukorras, kus info kogumine eeldab oma isiku varjamist. Selleks on ette nähtud variisiku regulatsioon, mille järgi kaitseväelase seos Kaitseväega on varjatud. Tsiviilkontroll Kaitseväe luure tegevuse üle on tagatud teenistusliku järelevalvega Kaitseministeeriumis ja sisekontrolli meetmetega Kaitseväes. Samuti on Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonil õigus saada infot Kaitseväe luuretegevuse kohta, kutsuda välja isikuid, nõuda dokumente tutvumiseks ning pöörduda kahtluse korral uurimisasutuse või õiguskantsleri poole.

Tексты

231 SE Ход производства по проекту

02.05.2016
Инициирован
03.05.2016
Принят в производство
09.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 9.05.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.05.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 27.05.2016 15:00
Постановление: Направить на второе чтение, если первое завершено 01.06.2016 14:00
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni liige Ants Laaneots
18.05.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.05.2016 14:00
Постановление: Направлен на второе чтение
Lisad
Stenogramm
19.05.2016
Komisjoni istung neljapäev, 19.05.2016 13:00
Постановление: Изменить дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании на 08.06.2016 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
31.05.2016
Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 15.06.2016 14:00
Постановление: Назначить докладчиком riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson
Постановление: Признать недействительным riigikaitsekomisjoni 9. mai istungi otsus, mille kohaselt esitab riigikaitsekomisjon eelnõu II lugemiseks muudatusettepaneku, et kaitseväeluure üle teostaks järelevalvet riigikaitsekomisjon (poolt Laaneots, Mihkelson, Kõva, erapooletud Karilaid ja Kert)
Постановление: Tehe põhiseaduskomisjonile ettepanek muuta Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõiget 4 selliselt, et lisaks riigikaitsekomisjoni liikmetele teostataks julgeolekukontroll ka julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liikmete üle
01.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
06.06.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 6.06.2016 11:00
Постановление: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst ja seletuskiri.
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
13.06.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 13.06.2016 11:00
Постановление: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
15.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.06.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.06.2016
Направлен президенту республики
29.06.2016
Провозглашен
06.07.2016
Опубликован в Riigi Teataja
02.05.2016
Инициирован
03.05.2016
Принят в производство
09.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 9.05.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.05.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 27.05.2016 15:00
Постановление: Направить на второе чтение, если первое завершено 01.06.2016 14:00
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni liige Ants Laaneots
18.05.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.05.2016 14:00
Постановление: Направлен на второе чтение
Lisad
Stenogramm
19.05.2016
Komisjoni istung neljapäev, 19.05.2016 13:00
Постановление: Изменить дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании на 08.06.2016 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
31.05.2016
Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 15.06.2016 14:00
Постановление: Назначить докладчиком riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson
Постановление: Признать недействительным riigikaitsekomisjoni 9. mai istungi otsus, mille kohaselt esitab riigikaitsekomisjon eelnõu II lugemiseks muudatusettepaneku, et kaitseväeluure üle teostaks järelevalvet riigikaitsekomisjon (poolt Laaneots, Mihkelson, Kõva, erapooletud Karilaid ja Kert)
Постановление: Tehe põhiseaduskomisjonile ettepanek muuta Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõiget 4 selliselt, et lisaks riigikaitsekomisjoni liikmetele teostataks julgeolekukontroll ka julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liikmete üle
01.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
06.06.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 6.06.2016 11:00
Постановление: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst ja seletuskiri.
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
13.06.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 13.06.2016 11:00
Постановление: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
15.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.06.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.06.2016
Направлен президенту республики
29.06.2016
Провозглашен
06.07.2016
Опубликован в Riigi Teataja
Обратная связь
 

Распечатать

Айвар Энгель

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316470
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool