Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 20.03.2017
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Айвар Кокк
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse Eesti õigus vastavusse muudetud ELi vastavate dokumentidega. Eeskätt vaadatakse ümber audiitortegevuse avaliku järelevalve korraldus ja rahastamine, Rahandusministeeriumi ja Audiitorkogu organite pädevuse ja ülesannete jaotus ning „avaliku huvi üksuse“ mõiste. ELi direktiivist tulenevalt peaks iga liikmesriik audiitorite järelevalve läbipaistvuse ja vastutuse suurendamiseks määrama vannutatud audiitorite ja audiitorühingute järelevalve eest vastutavaks ühe asutuse. Seetõttu antakse vandeaudiitorite tunnustamise ning tegevuslubade andmisega seotud ülesanded, mida seni täitis Rahandusministeerium, üle Audiitorkogu audiitortegevuse järelevalvenõukogu (edaspidi AJN) pädevusse. Samuti asendatakse AJN senine kontrollifunktsioon auditite kvaliteedi tagamises ülevaatustes ning distsiplinaarmenetlustes nende vahetu läbiviimise funktsiooniga, mis tähendab, et senine kolmetasandiline järelevalvesüsteem muutub kahetasandiliseks. Nimetatud muudatustega seoses kohandatakse järelevalve rahastamise põhimõtteid. Lisaks kooskõla saavutamisele ELi õigusega lühendavad tehtavad muudatused kokkuvõttes menetlusprotsesse, kahandades nii halduskoormust kui ka säästes kulusid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Tексты

409 SE Ход производства по проекту

20.03.2017
Инициирован
21.03.2017
Принят в производство
10.04.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 10.04.2017 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Aivar Kokk
17.04.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 17.04.2017 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.05.2017 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 18.05.2017 17:00
04.05.2017
Täiskogu korraline istung neljapäev, 4.05.2017 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
01.06.2017
Komisjoni istung neljapäev, 1.06.2017 09:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.06.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 14.06.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
07.06.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.06.2017 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
14.06.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
15.06.2017
Направлен президенту республики
22.06.2017
Провозглашен
30.06.2017
Опубликован в Riigi Teataja
20.03.2017
Инициирован
21.03.2017
Принят в производство
10.04.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 10.04.2017 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Aivar Kokk
17.04.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 17.04.2017 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.05.2017 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 18.05.2017 17:00
04.05.2017
Täiskogu korraline istung neljapäev, 4.05.2017 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
01.06.2017
Komisjoni istung neljapäev, 1.06.2017 09:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.06.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 14.06.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
07.06.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.06.2017 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
14.06.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
15.06.2017
Направлен президенту республики
22.06.2017
Провозглашен
30.06.2017
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1990)
  • Учебное заведение
    Tartu Ülikool