Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.11.2016
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Uno Kaskpeit
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle kaks Euroopa Liidu direktiivi. Üks neist käsitleb tööaja korraldust siseveetranspordi valdkonnas ja teine meremeeste tööalaseid õigusi saada tööandjalt infot ja olla kaasatud nende huve puudutavate küsimuste lahendamisel. Viimase muutmine loob meritsi kaupu vedavate laevade laevapere liikmetele, kes töötavad üleühenduselise ettevõtja juures, võimaluse moodustada Euroopa töönõukogu. Üleühenduseline ettevõtja on ettevõtja, kellel on Euroopa Liidu liikmesriikides kokku vähemalt 1000 töötajat ja kahes liikmesriigis kummaski vähemalt 150 töötajat. Eestis vastab nendele kriteeriumitele AS Tallink Grupp. Euroopa töönõukogu on töötajaid esindav organ, mille koosseisu kuuluvad töötajad igast liikmesriigist, kus ettevõte tegutseb. Töönõukogu eesmärgiks on tagada töötajatele info ettevõttes toimuva kohta ja anda neile võimalus oma arvamuse avaldamiseks töötajate huve mõjutavates küsimustes. Käesoleval ajal on selline võimalus tagatud kõigis teistes sektorites, kui seal tegutseb üleühenduseline ettevõte.

Tексты

329 SE Ход производства по проекту

14.11.2016
Инициирован
15.11.2016
Принят в производство
06.12.2016
Komisjoni istung teisipäev, 6.12.2016 13:30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.01.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Uno Kaskpeit
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 16.01.2017 16:00
10.01.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 10.01.2017 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
26.01.2017
Komisjoni istung neljapäev, 26.01.2017 11:30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.02.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 15.02.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
08.02.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2017 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
15.02.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
15.02.2017
Направлен президенту республики
23.02.2017
Провозглашен
01.03.2017
Опубликован в Riigi Teataja
14.11.2016
Инициирован
15.11.2016
Принят в производство
06.12.2016
Komisjoni istung teisipäev, 6.12.2016 13:30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.01.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Uno Kaskpeit
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 16.01.2017 16:00
10.01.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 10.01.2017 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
26.01.2017
Komisjoni istung neljapäev, 26.01.2017 11:30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.02.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 15.02.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
08.02.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2017 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
15.02.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
15.02.2017
Направлен президенту республики
23.02.2017
Провозглашен
01.03.2017
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1989)
  • Учебное заведение
    Tartu Riiklik Ülikool