Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 12.03.2018
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельмен Кютт
Ответственный служащий: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette Eesti Haigekassa nõukogu liikmete arvu vähendamise viieteistkümnelt kuuele. Muudatuse peamine eesmärk on muuta haigekassa nõukogu töö tõhusamaks. Nõukogu koosseisu hakkavad kuuluma ametikoha järgi tervise- ja tööminister, rahandusminister, Vabariigi Valitsuse nimetatud kaks nõukogu liiget Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul ning ühe nõukogu liikme Eesti Ametiühingute Keskliidu ja ühe nõukogu liikme Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekul. Tervisesektori esindajate kaasamiseks ravikindlustuse arendamisse ning haigekassa nõukogu otsustusprotsessidesse on moodustatud nõukogu juurde alalised nõuandvad komisjonid. Nõuandvate komisjonide kaudu on võimalik kaasata otsuste tegemisel ja seisukohtade kujundamisel oluliselt laiema ringi tervisesektori esindajate arvamusi, kui oli seni esindatud haigekassa nõukogus. Kehtiva haigekassa seaduse alusel moodustati juba veebruaris toimunud haigekassa nõukogu koosolekul alaline nõuandev komisjon haigekassa ja riikliku ravikindlustuse strateegilist arengut puudutavate küsimuste arutamiseks. Lisaks luuakse ravikindlustuse seaduse alusel haigekassa juhatuse juurde tervishoiuteenuste loetelu komisjon, kes annab arvamusi tervishoiuteenuste loetelu muutmise kohta. Alates 2018. aasta jaanuarist on Sotsiaalministeeriumist viidud haigekassa juurde üle ka ravimikomisjoni tegevus. Eelnõu näeb ette täiendavad nõuded Vabariigi Valitsuse nimetatud nõukogu liikmele, et vähendada Eesti Haigekassa nõukogus huvide konflikti võimalusi.

Tексты

602 SE Ход производства по проекту

12.03.2018
Инициирован
13.03.2018
Принят в производство
19.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 19.03.2018 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.04.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 18.04.2018 17:15
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni liige Maris Lauri
04.04.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.04.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
07.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.05.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 30.05.2018 14:00
14.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 14.05.2018 11:10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid ja esitada ettevalmistatud menetlusdokumendid Riigikogu täiskogule
16.05.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.05.2018 14:00
Постановление: Второе чтение прервано
Lisad
Stenogramm
31.05.2018
Komisjoni istung neljapäev, 31.05.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.06.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 13.06.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni esimees Helmen Kütt
04.06.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 4.06.2018 11:10
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Kiita heaks eelnõu menetlusdokumendid
06.06.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.06.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
11.06.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 11:10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
13.06.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.06.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2018
Направлен президенту республики
19.06.2018
Провозглашен
22.06.2018
Опубликован в Riigi Teataja
12.03.2018
Инициирован
13.03.2018
Принят в производство
19.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 19.03.2018 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.04.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 18.04.2018 17:15
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni liige Maris Lauri
04.04.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.04.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
07.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.05.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 30.05.2018 14:00
14.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 14.05.2018 11:10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid ja esitada ettevalmistatud menetlusdokumendid Riigikogu täiskogule
16.05.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.05.2018 14:00
Постановление: Второе чтение прервано
Lisad
Stenogramm
31.05.2018
Komisjoni istung neljapäev, 31.05.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.06.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 13.06.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni esimees Helmen Kütt
04.06.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 4.06.2018 11:10
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Kiita heaks eelnõu menetlusdokumendid
06.06.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.06.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
11.06.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 11:10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
13.06.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.06.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2018
Направлен президенту республики
19.06.2018
Провозглашен
22.06.2018
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

 • Eesti Vabaerakonna fraktsiooni muudatusettepanek Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 602 SE kohta

  EVA fr ME 602 SE
 • Isamaaja Res Publica Liidu fraktsiooni muudatusettepanekud Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 602 SE kohta

  IRL fr ME

Мнения

 • 20.04.2018

  Sotsiaalministeeriumi arvamus Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 602 SE kohta

 • 06.04.2018

  Eesti Haiglate Liidu arvamus Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 602 SE kohta

 • 06.04.2018

  Eesti Ametiühingute Keskliidu arvamus Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 602 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хельги Кундла

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Inimõigused ( - 1998)
 • Учебное заведение
  Università degli Studi di Padova

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool