Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 08.10.2018
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Урве Тийдус
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu eesmärgiks on majandustegevuse soodustamine. Kehtiva seadusandluse kohaselt on Eesti mitteresidentidel raskusi Eestis äriühingu nimel pangakonto avamisega, mis on aga kehtiva õiguse kohaselt osaühingu tavamenetluses asutamise eelduseks. Eelnõu kohaselt on osaühingu asutamisel võimalik kasutada ükskõik millises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud pangas või makseasutuses asuvat kontot. Kehtiva õiguse kohaselt võib kasutada vaid Eestis asutatud pangas olevat arvelduskontot. Konto on vajalik selleks, et osaühingu asutamisel tuleb sinna kanda osakapitali rahaline sissemakse. Eelnõu ei oma mõju aktsiaseltsi asutamisele, mille asutamisel on jätkuvalt vaja avada ka väärtpaberikonto Eesti pangas. Muudatusega kaasneb võimalus teha ka osa- või aktsiakapitali suurendamiseks sissemakseid äriühingu eelmainitud pankades ja makseasutustes asuvale kontole. Eelnõu näeb ette vabastada riigilõivust ettevõtja e-posti aadressi äriregistrisse kandmine ja muutmine. Kehtiva korra järgi on vaja kande muutmisel tasuda 18 eurot riigilõivu.

Tексты

712 SE Ход производства по проекту

08.10.2018
Инициирован
09.10.2018
Принят в производство
15.10.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 24.10.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 07.11.2018 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Urve Tiidus
24.10.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.10.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
15.11.2018
Komisjoni istung neljapäev, 15.11.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.11.2018 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 05.12.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
20.11.2018
Täiskogu korraline istung teisipäev, 20.11.2018 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
05.12.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.12.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
05.12.2018
Направлен президенту республики
14.12.2018
Провозглашен
20.12.2018
Опубликован в Riigi Teataja
08.10.2018
Инициирован
09.10.2018
Принят в производство
15.10.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 24.10.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 07.11.2018 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Urve Tiidus
24.10.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.10.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
15.11.2018
Komisjoni istung neljapäev, 15.11.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.11.2018 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 05.12.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
20.11.2018
Täiskogu korraline istung teisipäev, 20.11.2018 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
05.12.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.12.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
05.12.2018
Направлен президенту республики
14.12.2018
Провозглашен
20.12.2018
Опубликован в Riigi Teataja
Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1989)
  • Учебное заведение
    Tartu Riiklik Ülikool