Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 09.10.2017
Ведущая комиссия: Maaelukomisjon
Представитель ведущей комиссии: Айвар Кокк
Ответственный служащий: Ülle Särgava

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga uuendatakse terviklikult maaparanduse regulatsiooni. Välja on töötatud uus terviktekst. Maaparandus koosneb üldistanuna kahest osast: uute maaparandussüsteemide ehitamisest ja olemasolevate maaparandussüsteemide korrashoidmisest. Kavandatud regulatsiooni rakendamise tulemusel paraneb eeskätt maaparandussüsteemide toimimisvõime. Ilma toimivate maaparandussüsteemideta oleks 50 protsenti Eesti maatulundusmaast liigniiske ja selle kasutamine raskendatud. Eelnõu olulisemad muudatused puudutavad maaparanduses tegutseva ettevõtja heaks töötava vastutava spetsialisti kvalifikatsiooni ja vastutust. Neile kehtestatakse iga viie aasta tagant täienduskoolituse kohustus. Kehtivas seaduses on vastutava spetsialisti roll pigem ettevõtja nõustamine, aga see peaks olema sisulisem. Sellest tulenevalt nähakse ette, et spetsialist teeb ja kontrollib või juhib ja vastutab tehtu eest. Samuti ei tohi ta olla mitme ettevõtja vastutav spetsialist, kui tema töökoormus ei võimalda töökohustusi nõuetekohaselt täita. See peaks viima ehitusprojektide kvaliteedi paranemisele. Eelnõuga muudetakse maaparandushoiu ja ka maaparandusühistu regulatsiooni, mille kohaselt ei ole maaparandusühistud enam mittetulundusühingud, vaid eraõiguslikud juriidilised isikud. Eelnõu menetluse käigus muudeti maaparandusühistu asutamisprintsiipe. Seni sai ühistu asutada nende maaparandussüsteemi omanike otsuse alusel, kelle omandis oli üle ühe kolmandiku maaparandussüsteemi maa-ala pindalast või üle ühe kolmandiku ühistu tegevuspiirkonnas asuva maaparandussüsteemi ühiseesvoolu pikkusest. Uue regulatsiooni kohaselt on asutamiskoosolek otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole maaparandussüsteemi omanikest ja ühistu asutamiseks peab selle poolt olema üle poole maaparandussüsteemi omanikest. Kui asutamiskoosolek ei olnud otsustusvõimeline, võib kokku kutsuda korduvasutamiskoosoleku, kus maaparandusühistu moodustamiseks piisab, kui selle poolt on maaparandussüsteemi omanikud, kelle omandis kokku on üle poole maaparandussüsteemi maa-ala pindalast või üle poole ühistu tegevuspiirkonnas asuva maaparandussüsteemi ühiseesvoolu pikkusest. Maaparandusühistuid oli 2016 seisuga 196. Maaparandussüsteemide toimimise tagamiseks nähakse ette eesvoolu kaitsevöönd. Eesvoolude nõuetekohane toimimine on eelduseks kogu maaparandussüsteemi toimimisele. Kaitsevööndis ei tohi rajada istandust, kõrghaljastust ega püsivat piirdeaeda ega tõkestada juurdepääsu eesvoolule ja selle rajatisele. Samuti ei tohi muud ehitist ehitada ilma põllumajandusameti kooskõlastuse või loata.

Tексты

524 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
31.05.2018 Опубликован в Riigi Teataja
21.05.2018 Провозглашен
16.05.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
16.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.05.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
17.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 17.04.2018 13:00

Протокол

Протокол

Протокол

Второе чтение
09.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.05.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
07.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:00
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 16.05.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Протокол

10.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.05.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

Протокол

Протокол

Первое чтение
02.04.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 2.04.2018 11:10
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

Протокол

12.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:10
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

Протокол

Протокол

05.02.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 5.02.2018 11:10
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

Протокол

08.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:10
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

Протокол

11.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 11.12.2017 11:10
Постановление: Menetluslikke otsuseid ei tehtud

Протокол

Протокол

21.11.2017 Täiskogu korraline istung teisipäev, 21.11.2017 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
23.10.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 23.10.2017 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 21.11.2017 10:00
Постановление: Назначить докладчиком maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva 05.12.2017 17:15

Протокол

Протокол

Протокол

Инициирование
10.10.2017 Принят в производство
09.10.2017 Инициирован

Мнения

Обратная связь