Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Eesti Reformierakonna fraktsioon
Инициирован: 05.04.2018
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Ааду Муст
Ответственный служащий: Angelika Berg

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse võimalus direktorite töö- ja arengualaseks keskseks hindamiseks. Seletuskirjas märgitakse, et kuna Riigikogu on seadusega määranud direktori ülesanded ja valdkonna eest vastutav minister kehtestanud kvalifikatsiooninõuded, siis tuleb mitte üksnes kooli pidajal, vaid ka valdkonna eest vastutaval ministril olla kindel, et ülesandeid täidetakse tulemuslikult ning ametikohal töötav direktor on ametikohal pädev. Hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt koolijuhtide esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja ning kooli pidajate esindaja. Kõiki põhikooli ja gümnaasiumi direktoreid hinnatakse vähemalt ühel korral viie aasta jooksul. Hinnatakse direktori vastavust kvalifikatsiooninõuetele sh riigikeele oskuse nõude täitmist ja juhtimiskompetentse. Kompetentsi all peetakse käesolevas dokumendis silmas direktori tegevust oma organisatsiooni ja hariduspoliitika eesmärkide täitmisel.

Tексты

611 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
15.05.2018 Täiskogu korraline istung teisipäev, 15.05.2018 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
08.05.2018 Komisjoni istung teisipäev, 8.05.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.05.2018 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 29.05.2018 17:15
Постановление: Назначить докладчиком Aadu Must

Protokoll_nr_190.bdoc

Protokoll

Инициирование
05.04.2018 Принят в производство
05.04.2018 Инициирован

Предложения о поправках

 • Eesti Vabaerakonna fraktsiooni muudatusettepanek põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse 611 SE kohta Muudatusettepanek

Мнения

 • 26.06.2018

  Eesti Õpilasesinduste Liidu arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 26.06.2018

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 kohta

 • 26.06.2018

  Eesti Koolijuhtide Ühenduse arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 26.06.2018

  Eesti Õpetajate Liidu arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 26.06.2018

  Eesti Lastekaitse Liidu arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Ангелика Берг

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1994)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool