Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 11.06.2018
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Kalle Palling
Ответственный служащий: Vivi Older

Eelnõu algteksti tutvustus

Muudatusega korraldatakse ümber keskkonnatasudest laekuva raha liikumine. Edaspidi eraldatakse keskkonnatasudest riigieelarvesse laekunud rahast vastava aasta riigieelarvega kindlaks määratud osa Keskkonnaministeeriumile. Praegu laekuvad keskkonnatasud riigieelarvesse ning sealt kindlaksmääratud ulatuses sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Seletuskirjas märgitakse, et keskkonnavaldkonna rahastamise maht on seejuures kavas säilitada vähemalt senises mahus. Muudetakse vaid rahastuse strateegilise planeerimise põhimõtteid, raha kasutamise korraldamist ning raha liikumist eelarveridade vahel. Seetõttu ei kaasne muudatusega osapooltele negatiivset mõju. Muudatus on vajalik, sest rahastuse mahu sätestamine 2009. aastast kehtinud tasumääradega on nüüdseks põhjendamatu ja pigem piirav. Rahastuse mahtu ei saa suuremahulisemate projektide jaoks paindlikult ette planeerida ega vajadusel ka tõsta. Muudatuse kohaselt ei sõltuks keskkonnakaitseks sihtotstarbeliselt eraldatavad summad enam keskkonnatasude laekumisest ega tasumääradest, vaid selle raha kasutamine kujundataks riigi eelarvestrateegia käigus seatud prioriteetide, keskkonnakaitse vajaduse ning pikaajalise strateegilise vaate alusel. Samuti lõpeks seaduse muudatusega olukord, kus ka Keskkonnaministeerium ja selle haldusala asutused taotlevad KIKist raha oma põhitegevuse kulude, näiteks seire, rahastamiseks. Põhitegevusi rahastatakse edaspidi otse Keskkonnaministeeriumi eelarvest. Seeläbi suureneb haldusala rahastuse läbipaistvus ning väheneb töökoormus. Eelnõuga suurendatakse keskkonnatasudest kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tasu osa, mis puudutab põlevkivi kaevandmaisõiguse, põlevkivi termilise töötlemise ning põlevkivi lend- ja koldetuha kõrvaldamise tasu. Samuti täiendatakse keskkonnatasude seaduse § 56 lõiget 1 selliselt, et keskkonnaprogrammi elluviimiseks eraldab Keskkonnaministeerium aastas summa, mille suurus vastab vähemalt eelmisel aastal vee erikasutusõiguse tasudest riigieelarvesse laekunud rahalisele mahule. Muudatus on tehtud seetõttu, et Keskkonnainvesteeringute Keskusesse säiliks kindel rahastus, millega keskkonnaprojekte finantseerida. Eelnõuga muudetakse ka atmosfääriõhu kaitse seadust, halduskoostöö seadust ja keskkonnaseire seadust.

Tексты

660 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
22.12.2018 Опубликован в Riigi Teataja
14.12.2018 Провозглашен
06.12.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
05.12.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.12.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
21.11.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.11.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
15.11.2018 Komisjoni istung neljapäev, 15.11.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 21.11.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 05.12.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll bdoc

Asendusliikme volitus

Protokoll

Первое чтение
26.09.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.09.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
17.09.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 17.09.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 26.09.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10.10.2018 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Kalle Palling

Protokoll

Protokoll bdoc

Инициирование
12.06.2018 Принят в производство
11.06.2018 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

 • 13.12.2018

  KEKK vastuskiri Viru-Nigula Vallavalitsuse arvamusele

 • 26.11.2018

  Viru-Nigula vallavalitsuse arvamus keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 660 SE kohta

 • 29.10.2018

  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu arvamus keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 660 SE kohta

 • 10.10.2018

  MtÜ Eesti Jahimeeste Seltsi arvamus keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 660 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Виви Олдер

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Keskkonnakorraldus ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Прикладное высшее образование
 • Специальность
  Keskkonnateadus ( - 2004)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Türi Kolledž