Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 16.09.2019
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельо Пикхоф
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

2014. aasta muudatused puudutavad reederi kohustust omada finantstagatist laevapere liikme hülgamise puhul ning tööõnnetusest ja kutsehaigusest tulenevate lepinguliste nõuete katmiseks. Finantstagatiseks võib olla näiteks vastutuskindlustus, pangagarantii või muu tagatis, mis võimaldab tagada hüvitise maksmise. Meremehe hülgamiseks loetakse näiteks olukorda, kus reeder on jätnud meremehe ilma vajalikust ülalpidamisest või on ühepoolselt temaga töösuhte lõpetanud. 2016. aastal vastu võetud muudatused puudutavad meretöötunnistuse pikendamist olukorras, kus tunnistuse kehtivus lõppeb ja uut tunnistust ei ole võimalik koheselt välja anda, kuid laev on kontrolli läbinud ja täitnud tunnistuse saamiseks vajalikud tingimused. Meretöötunnistuse kehtivust võib sellisel juhul kuni viieks kuuks pikendada. Kehtiva õiguse kohaselt tunnistuse pikendamise võimalus puudub. Muudatused mõjutavad eelkõige Eesti riigilipu all sõitva, meretöötunnistust omava laeva laevapere liikmeid ja reedereid ning Veeteede Ametit. Samas on kavandatud muudatuste mõju väike, sest kõik meretöötunnistust omavad Eesti lipu all sõitvad laevad omavad P&I vastutuskindlustust, millega kaetakse laevapere liikme repatrieerimise ja hülgamisega ning tervisekahjustuste ja surmaga seotud kulud. Meretöö konventsioon võeti vastu 23. veebruaril 2006 eesmärgiga luua ühtsed põhimõtted tagamaks kõigile meremeestele inimväärsed töö- ja elamistingimused. Riigikogu ratifitseeris meretöö konventsiooni 23. veebruaril 2016 ning see jõustus Eesti Vabariigi suhtes 5. mail 2017. Konventsiooni on ratifitseerinud 92 ILO liikmesriiki.

Tексты

75 SE Ход производства по проекту

16.09.2019
Инициирован
17.09.2019
Принят в производство
23.09.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 23.09.2019 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.10.2019 10:00
Постановление: Назначить докладчиком Heljo Pikhof
08.10.2019
Täiskogu korraline istung teisipäev, 8.10.2019 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
18.11.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 18.11.2019 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.12.2019 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
04.12.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.12.2019 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
06.12.2019
Направлен президенту республики
13.12.2019
Провозглашен
17.12.2019
Опубликован в Riigi Teataja
16.09.2019
Инициирован
17.09.2019
Принят в производство
23.09.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 23.09.2019 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.10.2019 10:00
Постановление: Назначить докладчиком Heljo Pikhof
08.10.2019
Täiskogu korraline istung teisipäev, 8.10.2019 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
18.11.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 18.11.2019 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.12.2019 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
04.12.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.12.2019 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
06.12.2019
Направлен президенту республики
13.12.2019
Провозглашен
17.12.2019
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 29.10.2019

  ahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu 75 SE menetlemine Riigikogus

Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool