Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 17.10.2022
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельо Пикхоф
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse kohtutoimikut puudutavat regulatsiooni, andes selgelt õigusliku tähenduse digitaalsele kohtutoimikule, et hõlbustada paberivabale kohtumenetlusele üleminekut. Praegu peetakse kohtuasja toimikut tsiviil- ja halduskohtuasjades enamasti paberil ja köidetuna. Kõikides teistes kohtuasjades on kohtutel kohustus registreerida kõik dokumendid kohtute infosüsteemi ning samas tuleneb tsiviilkohtumenetluse seadustikust kohustus pidada pabertoimikut. Seega peetakse paralleelselt kahte toimikut, millest õiguslik tähendus on pabertoimikul. Kahe toimiku pidamine on aga kohtutele koormav. Dokumentide vorm on praktikas muutunud ja nii ei ole mõistlik, et pabertoimiku jaoks prinditakse välja nii kohtu enda loodud kui ka kohtule saadetud elektroonilisi dokumente ning infosüsteemis juba talletatud andmeid. Digitaalset kohtumenetlust on kohtutes osaliselt rakendatud alates 2017. aastast, tsiviil- ja haldusasjadest menetleti ilma pabertoimikuta 2019. aastal umbes 27 protsenti ning 2020. aastal umbes 38 protsenti kõikidest kohtute infosüsteemis registreeritud menetlustest.

Tексты

723 SE Ход производства по проекту

17.10.2022
Инициирован
18.10.2022
Принят в производство
05.12.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2022
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.12.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 29.12.2022 16:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Heljo Pikhof
14.12.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.12.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
09.01.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 9.01.2023 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.01.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 25.01.2023 14:00
17.01.2023
Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.01.2023 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
25.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.01.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
25.01.2023
Направлен президенту республики
02.02.2023
Провозглашен
10.02.2023
Опубликован в Riigi Teataja
17.10.2022
Инициирован
18.10.2022
Принят в производство
05.12.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2022
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.12.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 29.12.2022 16:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Heljo Pikhof
14.12.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.12.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
09.01.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 9.01.2023 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.01.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 25.01.2023 14:00
17.01.2023
Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.01.2023 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
25.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.01.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
25.01.2023
Направлен президенту республики
02.02.2023
Провозглашен
10.02.2023
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

 • 06.01.2023

  Justiitsministeeriumi arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (paberivabale kohtumenetlusele üleminek) eelnõu 723 SE kohta

 • 29.12.2022

  Tallinna Ringkonnakohtu esimehe Villem Lapimaa arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (paberivabale kohtumenetlusele üleminek)eelnõu 723 SE kohta

 • 02.11.2022

  Viru Maakohtu arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (paberivabale kohtumenetlusele üleminek) eelnõu 723 SE kohta

 • 01.11.2022

  Eesti Kohtunike Ühingu arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (paberivabale kohtumenetlusele üleminek) eelnõu 723 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool