Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 05.02.2018
Ведущая комиссия: Väliskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Кейт Пентус-Розиманнус
Ответственный служащий: Ivar Mölder

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu võtab üle Euroopa Liidu (EL) nõukogu direktiivi, millega hõlbustatakse liidu esindamata kodanike konsulaarkaitset kolmandates riikides. Direktiivi eesmärk on täpsustada, millal ja kuidas on väljaspool ELi asuvas riigis hättasattunud ELi kodanikel õigus saada abi teiste ELi liikmesriikide saatkondadest või konsulaatidest. Direktiivi rakendamistähtajaks on 1. mai 2018. Seaduses täpsustatakse, et EL liikmesriigi esindamata kodanikud saavad edaspidi Eesti välisesindusest konsulaarabi Eesti kodanikega samadel tingimustel. Eelnõus määratletakse, kes on esindamata kodanik. Samuti sätestatakse, et hädasolev esindamata kodanik võib esitada konsulaarabi palve Eesti välisesindusele otse, ilma kodakondsusjärgse liikmesriigi taotluseta. Samuti nähakse ette finantsmehhanism rahalise kohustuse hüvitamiseks teisele ELi liikmesriigile Eesti kodanikku hõlmava konsulaarabi juhtumi korral. Juhul, kui ELi liikmesriik annab tagatiseta rahalist abi kolmandas riigis viibivale hädasolevale Eesti kodanikule, peab hädasolija tagatiseta saadud rahalise abi Eesti riigile tagasi maksma 90 päeva jooksul tagasimaksmise nõude saamise kuupäevast. Lisaks direktiivist tulenevatele nõuetele täiendatakse seadust kahe uue konsulaarteenusega, mida konsulaarametnikud hakkavad välisesindustes osutama inimestele, kellel on vaja taastada isikutunnistuse, elamisloakaardi või digitaalse isikutunnistuse sertifikaatide kehtivus või kellele on vaja väljastada uued koodid (PIN-ümbrik), samuti hakatakse neid teenuseid pakkuma Eestisse akrediteeritud diplomaatidele, kellel on diplomaatiline isikutunnistus. Kuna eelnõu kohaselt kehtestatakse digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldavate sertifikaatidega seotud toimingud, mida tehakse isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel, muudetakse ka isikut tõendavate dokumentide seadust. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Tексты

584 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
21.04.2018 Опубликован в Riigi Teataja
17.04.2018 Провозглашен
12.04.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
12.04.2018 Täiskogu korraline istung neljapäev, 12.04.2018 10:00
Постановление: Vastuvõetud
02.04.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 2.04.2018 11:00
Постановление: Kinnitada eelnõu tekst kolmandaks lugemiseks.

Протокол

Протокол

Второе чтение
04.04.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.04.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
20.03.2018 Komisjoni istung teisipäev, 20.03.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания teisele lugemisele 04.04.2018 14:00
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 11.04.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту ja eelnõu seadusena vastu võtta

Протокол

Протокол

Первое чтение
14.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.03.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
05.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 5.03.2018 11:00
Постановление: Принять к сведению

Протокол

Протокол

12.02.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 12.02.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 19.03.2018 17:15
Постановление: Назначить докладчиком väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus

Протокол

Протокол

Инициирование
06.02.2018 Принят в производство
05.02.2018 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Ивар Мёльдер

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Mehaanikainsener ( - 1986)
  • Учебное заведение
    Tallinna Polütehniline Instituut