Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 18.04.2016
Ведущая комиссия: Maaelukomisjon
Представитель ведущей комиссии: Lauri Luik
Ответственный служащий: Ülle Särgava

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse loomade vedamist käsitlev regulatsioon kooskõlla majandustegevuse seadustiku üldosa saedusega ja Euroopa Liidu õigusega. Et takistada metsloomadel leviva eriti ohtliku loomataudi levikut loomapidaja ettevõtetesse ja kodumajapidamistesse ning suurendada riigi tauditõrje võimekust, muudetakse loomatauditõrje seadust, arvestades 2014. aastast tänaseni saadud kogemusi sigade Aafrika katku (SAK) ennetamisel ja tõrjel. Täpsustatakse tauditõrjemeetmeid, sealhulgas Veterinaar- ja Toiduameti pädevust loomataudi kahtluse ja puhkemise korral. Karmistatakse taudidele vastuvõtlike loomade pidamise nõudeid. Täpsustatakse ja kaasajastatakse elussigade piirangutsoonist väljaviimise ning sealiha ja -toodetega kauplemise reegleid. Muudetakse ka loomatauditõrjega seoses tekkinud kahju hüvitamise aluseid. Taudikahjutoetust ei maksta juhul, kui loomapidaja taasasustab piirangutsooni kehtimise ajal loomadega sellise ehitise, kus on sama taudi puhang olnud, ja ta on taudikahjude hüvitamiseks juba toetust saanud. Samuti nähakse ette võimalus, et eriti ohtliku loomataudi leviku tõkestamiseks võib rakendada sõidukite liikumise piirangut. See tähendab, et enne taudivabasse piirkonda sisenemist tuleb mootorsõiduk ja selle haagis puhastada ning vajadusel desinfitseerida. Samuti on juhil kohustus pidada arvestust desinfitseerimise aja, koha ja kasutatud vahendi üle ning säilitada arvestust kajastavaid dokumente vähemalt üks aasta.

Tексты

222 SE Ход производства по проекту

18.04.2016
Инициирован
18.04.2016
Принят в производство
19.04.2016
Komisjoni istung teisipäev, 19.04.2016 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.05.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 11.05.2016 17:15
Постановление: Назначить докладчиком maaelukomisjoni liige Lauri Luik
04.05.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.05.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
16.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 01.06.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
31.05.2016
Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2016 14:00
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 08.06.2016 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
01.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
08.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.06.2016
Направлен президенту республики
13.06.2016
Провозглашен
16.06.2016
Опубликован в Riigi Teataja
18.04.2016
Инициирован
18.04.2016
Принят в производство
19.04.2016
Komisjoni istung teisipäev, 19.04.2016 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.05.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 11.05.2016 17:15
Постановление: Назначить докладчиком maaelukomisjoni liige Lauri Luik
04.05.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.05.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
16.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 01.06.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
31.05.2016
Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2016 14:00
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 08.06.2016 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
01.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
08.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.06.2016
Направлен президенту республики
13.06.2016
Провозглашен
16.06.2016
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

  • Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõule (222 SE)

    Muudatusettepanek bdoc E-teade Muudatusettepanek
Обратная связь