Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 04.05.2020
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Прийт Сибул
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga täpsustatakse lastetoetuse maksmist üle 16-aastasele lapsele. Kehtiva perehüvitiste seaduse kohaselt on põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta lapsel õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. Lapsetoetust makstakse tagasiulatuvalt suvekuude eest, juhul kui noor pärast põhikooli lõpetamist õpinguid samal aastal jätkab. Samas nende noorte puhul, kes lõpetavad gümnaasiumi klassi või kutsekoolis tasemeõppe ja soovivad sügisest õppida teises koolis või teisel erialal, ei ole täna otsest seaduslikku alust suvekuude eest peretoetusi maksta. Seaduse varasemas redaktsioonis olid selleks reeglid olemas, kuid need on seaduse muutmise käigus ekslikult välja jäänud, kuigi seadusandja pole soovinud vastavat praktikat sisuliselt muuta. Eelnõuga kavandatud muudatuste eesmärk on taastada varasem kord ja tagada lapsetoetuse maksmine suvekuudel ka nende laste eest. Alates 1. juulist 2020 saab vanemahüvitise maksmist vastavalt vanema soovile kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Eelnõuga täpsustatakse, et vanemahüvitist võib peatada ja jätkata alles pärast lapse 70 päeva vanuseks saamist. Muudatusega tagatakse õigusselgus, et ka emad, kellel ei ole õigust sünnitushüvitisele, saaksid kasutada oma individuaalõigust hüvitisele lapse esimese 70 elupäeva jooksul ja seda õigust ei saaks vanemahüvitise peatamisega hiljem üle kanda isale. Ka seni kehtinud regulatsiooni puhul on sünnitushüvitise õiguseta emadel olnud ainuõigus esimese 70 päeva ulatuses vanemahüvitist saada, mis on seotud vajadusega tagada naise ja lapse tervisekaitse lapse esimestel elukuudel. Eelnõuga nähakse ka töölepingu seaduses ette isikud, kellel on õigus isa täiendavale vanemahüvitisele sarnaselt 1. juulist 2020 jõustuva perehüvitiste seaduses ette nähtud isikutega. Perehüvitiste seaduse kohaselt on õigus saada isa täiendavat vanemahüvitist ema abikaasal, lapsendajal, eestkostjal või hoolduspere vanemal. Töölepingu seaduses isapuhkuse õigustatud isikuid täpsustatud ei ole. Kuna aga töö- või teenistussuhtes isikutel on isa täiendava vanemahüvitise taotlemise eelduseks isapuhkusel viibimine, on oluline, et isapuhkusele õigustatud isikute ring oleks kirjas ka töölepinguseaduses.

Tексты

185 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
30.06.2020 Опубликован в Riigi Teataja
26.06.2020 Провозглашен
18.06.2020 Направлен президенту республики
Третье чтение
18.06.2020 Täiskogu korraline istung neljapäev, 18.06.2020 10:00
Постановление: Vastuvõetud
16.06.2020 Komisjoni istung teisipäev, 16.06.2020 kell 14.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Protokoll

Protokoll.asice

Lisa 1

Второе чтение
16.06.2020 Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.06.2020 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
11.06.2020 Komisjoni istung neljapäev, 11.06.2020
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.06.2020 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 18.06.2020 10:00
Постановление: Anda komisjoni esimehele volitus teise lugemise jätkamise menetlusdokumentide allkirjastamiseks
Постановление: Esitada Riigikogu juhatusele taotlus dokumentide hilisemaks esitamiseks

Protokoll

Protokoll.asice

09.06.2020 Täiskogu korraline istung teisipäev, 9.06.2020 10:00
Постановление: Второе чтение прервано
04.06.2020 Komisjoni istung neljapäev, 4.06.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.06.2020 10:00
Постановление: Внести предложение о прерывании второго чтения
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 11.06.2020 10:00
Постановление: Anda komisjoni esimehele volitus teise lugemise menetlusdokumentide allkirjastamiseks

Protokoll.asice

Protokoll

Первое чтение
20.05.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2020 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
11.05.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.05.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Priit Sibul

Protokoll.asice

Protokoll

Lisa 1 (PHS eelnõu)

Инициирование
05.05.2020 Принят в производство
04.05.2020 Инициирован

Предложения о поправках

 • Eesti Reformierakonna fraktsioon muudatusettepanekud perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 185 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Мнения

 • 16.06.2020

  Eesti Naisteühenduste Ümarlaua arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 185 SE kohta

 • 11.06.2020

  Siseministeeriumi arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 185 SE kohta

 • 03.06.2020

  Rahvastikukriisi probleemkomisjoni arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 185 SE kohta

 • 03.06.2020

  MTÜ Lastekaitse Liidu arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 185 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316495
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool