Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 08.06.2015
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Вилья Тоомаст
Ответственный служащий: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga tehtavad muudatused puudutavad toetusstreigist etteteatamise tähtaega ning riikliku lepitaja institutsiooniga seonduvaid sätteid, et lahendada olukord, kus riiklikku lepitajat ei ole võimalik ametisse nimetada. Eelnõu kohaselt pikendatakse toetusstreigist etteteatamise tähtaega kolmest tööpäevast viie tööpäevani. Riigikohtu 5. märtsi 2015. aasta otsuse kohaselt on kollektiivse töötüli lahendamise seaduses ette nähtud kolme päevane toetusstreigist etteteatamise tähtaeg põhiseadusega vastuolus, kuivõrd nii lühike etteteatamise tähtaeg piirab ebamõistlikult ettevõtlusvabadust. Eelnõu kohaselt muudetakse riikliku lepitaja valimise ja ametisse nimetamise protsessi. Tööandjate ja ametiühingute keskliidud peavad sarnaselt kehtivale korrale kokku leppima riikliku lepitaja kandidaadis. Uue nõudena nähakse ette, et kokkulepe peab olema saavutatud hiljemalt kolm kuud enne ametis oleva riikliku lepitaja ametiaja lõppemist. Juhul, kui keskliidud ei saavuta tähtaegselt kokkulepet, korraldab Sotsiaalministeerium riikliku lepitaja kandidaadi leidmiseks avaliku konkursi. Kui ka avalik konkurss luhtub, esitab riikliku lepitaja kandidaadi valitsusele valdkonna eest vastutav minister. Seoses reguleerimata olukorraga, kus riiklik lepitaja ei saa ajutiselt oma tööülesandeid täita, siis luuakse lepitusmenetluse läbiviimiseks riikliku lepitaja asetäitja – nõuniku institutsioon. Seadusesse lisatakse riiklikule lepitajale esitatavad nõuded, samuti riikliku lepitaja ametiaja lõppemise ning riikliku lepitaja kantseleid puudutavad sätted.

Tексты

52 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
16.10.2015 Опубликован в Riigi Teataja
07.10.2015 Провозглашен
23.09.2015 Направлен президенту республики
Третье чтение
23.09.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.09.2015 14:00
Постановление: Vastuvõetud
21.09.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 21.09.2015 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks kolmanda lugemise tekst ja esitada ettevalmistatud tekst Riigikogu täiskogule

Протокол

Протокол

Второе чтение
16.09.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.09.2015 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
14.09.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 14.09.2015 11:10
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 23.09.2015 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

24.08.2015 Komisjoni väljasõiduistung esmaspäev, 24.08.2015 10:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

Протокол

11.06.2015 Komisjoni istung neljapäev, 11.06.2015 13:15
Постановление: 1. Teha ettepanek võtta kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE) Riigikogu täiendava istungi päevakorda esmaspäeval, 15.06. 2015. 2. Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. 3. Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 31.08.2015 kell 12.00. 4. Määrata komisjoni poolseks ettekandjajaks sotsiaalkomisjoni liige Vilja Savisaar-Toomast. 5. Saata teisele lugemisele 16.09.2015, kui esimene lõpetatakse
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.09.2015 14:00

Протокол

Протокол

Первое чтение
15.06.2015 Täiskogu täiendav istung esmaspäev, 15.06.2015 kell 23:19
Постановление: Первое чтение закончено
12.06.2015 Направлено на первое чтение
Инициирование
09.06.2015 Принят в производство
08.06.2015 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Хельги Кундла

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Inimõigused ( - 1998)
 • Учебное заведение
  Università degli Studi di Padova

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool