Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 19.09.2016
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Sven Sester
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudab taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetusskeemi põhimõtteid. Eelnõu eesmärk on muuta toetusskeem tarbijale vähem koormavaks, sidudes toetuste maksmine riigi võetud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise eesmärgiga ning toetuse saamine vähempakkumise võitmisega. See tagab taastuvelektri tootmises tugeva konkurentsi ning võimaldab täita riigi eesmärki tarbijat kõige vähem koormaval viisil. Eelnõuga reguleeritakse, et kui olemasolevate tootmisseadmete tootmismahust ei piisa, et riigi taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise või tõhusal koostootmisrežiimil toodetud elektrienergia eesmärki täita, korraldab valitsus majandus- ja taristuministri ettepanekul täiendava tootmismahu saamiseks vähempakkumise. Lisaks sellele eristatakse olemasolevad tootjad, mis saavad 12aastase toetusperioodi lõpuni praegu kehtivate toetusmäärade alusel toetust edasi. Seega toimub olemasolevate toetusskeemide järkjärguline vähenemine. Seadusesse lisatakse rahvusvaheliste koostöömehhanismide regulatsioon, millega võetakse üle ELi vastav direktiiv. Direktiiv soodustab taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamist. Koostöömehhanismi alla kuuluva statistikakaubanduse raames on Eestil võimalik müüa oma eesmärki ületavat taastuvenergia statistikat sellest huvitatud liikmesriigile. Kui statistikakaubanduse raames vajalik statistikakogus on suurem kui Eesti ülejääk, võib valitsus eelnõu kohaselt täiendava statistika saamiseks vähempakkumise korraldada. Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tõsta taastuvenergia osakaalu kõigi energialiikide üleselt 2020. aastaks 20 protsendini. Eesti täitis riikliku taastuvenergia tootmiseesmärgi, 25 protsenti, juba 2011. aastal, 2014. aastal toodeti Eestis 26,52 protsenti energiast taastuvatest allikatest.

Tексты

290 SE Ход производства по проекту

19.09.2016
Инициирован
20.09.2016
Принят в производство
10.10.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2016 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Kalle Palling
25.10.2016
Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2016 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.11.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 23.11.2016 17:00
09.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.11.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
12.12.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 12.12.2016 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Aivar Kokk
06.02.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 6.02.2017 11:10
07.03.2017
Komisjoni istung teisipäev, 7.03.2017 14:00
16.03.2017
Komisjoni istung neljapäeval, 16. märtsil 2017
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.03.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
22.03.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.03.2017 14:00
Постановление: Второе чтение завершено
Lisad
Stenogramm
11.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 11.09.2017 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Sven Sester
08.05.2018
05.07.2018
Изъят из производства
19.09.2016
Инициирован
20.09.2016
Принят в производство
10.10.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2016 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Kalle Palling
25.10.2016
Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2016 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.11.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 23.11.2016 17:00
09.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.11.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
12.12.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 12.12.2016 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Aivar Kokk
06.02.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 6.02.2017 11:10
07.03.2017
Komisjoni istung teisipäev, 7.03.2017 14:00
16.03.2017
Komisjoni istung neljapäeval, 16. märtsil 2017
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 22.03.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
22.03.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.03.2017 14:00
Постановление: Второе чтение завершено
Lisad
Stenogramm
11.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 11.09.2017 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Sven Sester
08.05.2018
05.07.2018
Изъят из производства

Мнения

 • 13.08.2019

  Selgitustaotlus elektrituruseaduse kohta

 • 28.05.2018

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus Eesti Taastuvenergia Koja (ETEK) täiendavale arvamusele elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 290 SE kohta

 • 22.05.2018

  Eesti Taastuvenergia Koja (ETEK) täiendav arvamus elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 290 SE kohta

 • 17.05.2018

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukoht MTÜ Tuuletehnoloogia Liidu õiguslikule analüüsile

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool