Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 20.04.2020
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Марек Юргенсон
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga laiendatakse kõigi juriidiliste isikute organite võimalusi otsuste vastuvõtmiseks, ilma et oleks vaja läbi viia tavapärast, füüsilist kohalolekut nõudvat koosolekut. Kehtiva õiguse kohaselt on elektrooniliste võimaluste kasutamine koosolekute pidamisel ja otsuste vastuvõtmisel juriidiliste isikute liigiti väga erinev. Teatud määral on vastavad võimalused olemas osaühingutel ja aktsiaseltsidel. Eriti teravalt on kriisi ajal esile kerkinud probleem, et praktiliselt puuduvad elektroonilised võimalused mittetulundusühingutel, tulundusühistutel, sihtasutustel ja korteriühistutel. Eelnõu eesmärk on võimaldada kõigi juriidiliste isikute koosolekutel elektrooniliste vahendite abil osalemist ning võtta otsuseid vastu koosolekut korraldamata kirjalikult. Eelnõuga kaotatakse nõue, et mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku protokolli lisaks olev üldkoosolekust osavõtnute nimekiri peab olema omakäeliselt allkirjastatud. Kehtiva õiguse kohaselt tuleb üldkoosolekust osavõtnutel igaühel allkirjastada protokolli lisana osavõtnute nimekiri, mille originaal tuleb esitada (saata postiga) ka siis, kui kandeavaldus ise esitatakse elektrooniliselt. Muudatusega ühtlustatakse mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku osalejate registreerimise ja protokolli koostamise nõuded teistele ühingutele kehtivate nõuetega. Lisaks sisaldab eelnõu ka äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) muudatust, millega jõustatakse osa võõrandamise ja pantimise kohustustehingu vorminõude kaotamine esimesel võimalusel. Kiirkorras osa võõrandamise ja pantimise kohustustehingu vorminõude kaotamise jõustamine on vajalik, kuna tehingute notariaalne tõestamine on muutunud kriisiolukorras keeruliseks riikide poolt kehtestatud liikumispiirangute tõttu, samuti põhjusel, et välisriikide dokumentide väljastamine ning Eestisse saatmine nõuab tavapärasest rohkem aega. Oluline on veel märkida, et kuigi eelnõu koostamise vajadus ilmnes eriti selgelt 12. märtsil 2020 väljakuulutatud eriolukorra ajal, on eelnõus välja pakutud lahendused mõeldud kasutamiseks ka pärast eriolukorra lõppu.

Tексты

180 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
23.05.2020 Опубликован в Riigi Teataja
21.05.2020 Провозглашен
19.05.2020 Направлен президенту республики
Третье чтение
18.05.2020 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 18.05.2020 15:00
Постановление: Vastuvõetud
11.05.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.00

Protokoll asice

Protokoll

Второе чтение
13.05.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.05.2020 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
07.05.2020 Õiguskomisjoni istung neljapäev, 7.05.2020 kell 13.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.05.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 18.05.2020 15:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll asice

Protokoll

Первое чтение
04.05.2020 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 4.05.2020 15:00
Постановление: Первое чтение закончено
23.04.2020 Komisjoni istung neljapäev, 23.04.2020 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.05.2020 15:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 06.05.2020 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Marek Jürgenson

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
21.04.2020 Принят в производство
20.04.2020 Инициирован

Предложения о поправках

 • Riigikogu liikme H. Pikhofi muudatusettepanek tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu 180 SE kohta Muudatusettepanek

Мнения

 • 18.05.2020

  Audiitorkogu arvamus tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu 180 SE kohta

 • 06.05.2020

  Eesti Ametiühingute Keskliidu arvamus tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu 180 SE kohta

 • 06.05.2020

  Eesti Juristide Liidu arvamus tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu 180 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool