Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Eesti Reformierakonna fraktsioon
Инициирован: 18.04.2019
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Ааду Муст
Ответственный служащий: Angelika Berg

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek korraldada Eesti alus- ning koolihariduse muutmine ühtseks ja eestikeelseks. Seletuskirjas märgitakse, et seadused, mille muutmine näib vajalik, on koolieelse lasteasutuse seadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kutseõppeasutuste seadus, erakooliseadus, huvikooliseadus, noorsootöö seadus ja täiskasvanute koolituse seadus. Lisaks tuleb keelelise regulatsiooni küsimustes ilmselt muuta põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava, muuta kõik riiklikud eksamid eri kooliastmetel eestikeelseteks, keelekümblusprogrammi lõpetanud suunata eestikeelsesse kooli. Seletuskirja kohaselt peaks üleminekuga alustama lasteaedadest alates 1. septembrist 2020, tagades seal iga päev eestikeelsed tunnid, kokkupuute eestikeelsete lastega, vähemalt ühe eestikeelse õpetaja rühma kohta ja eestikeelse koolivalmiduse.

Tексты

2 OE Ход производства по проекту

Первое чтение
10.09.2019 Täiskogu korraline istung teisipäev, 10.09.2019 10:00
Постановление: Отклонен
04.06.2019 Komisjoni istung teisipäev, 4.06.2019 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.09.2019 10:00
Постановление: Назначить докладчиком Aadu Must

Lisa 2

Protokoll bdoc

Protokoll

Lisa 1

Инициирование
22.04.2019 Принят в производство
18.04.2019 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Ангелика Берг

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1994)
  • Учебное заведение
    Tartu Ülikool