Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.12.2020
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Кальви Кыва
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse õiguslik alus mootorsõiduki ja haagise erisüsteemi kontrollimiseks. Arvestades tehnoloogia kiiret arengut ja võimalikku vajadust paindlikult reageerida uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisele, kehtestab eelnõu üldise raamistiku erisüsteemide kontrollimisele ning kontrollimisega tegelevatele asutustele. Eelkõige puudutab see praegu maagaasiga sõitvate sõidukite kütusepaake. Uuenduse eesmärk on tagas kütusena surumaagaasi ja veeldatud maagaasi tarbivate sõidukite ohutus. Kava kohaselt peavad maagaasi tarbivad sõidukid hakkama alates 2021. aastast läbima kohustuslikus korras regulaarset kontrolli, kus kontrollitakse nende sõidukite kütusepaakide nõuetele vastavust. Üldiselt tagatakse sõidukite ohutus läbi korralise tehnoülevaatuse, mida täiendab liiklusjärelevalve käigus tehtav tehnonõuetele vastavuse kontroll, kuid maagaasi tarvitatavate sõidukite kütusepaagid on enamasti kaetud või asetsevad sõiduki katusel, mis tähendab, et tehnoülevaatusel ei saa nende seisukorda piisavalt hinnata. Samuti nõuab kontrollimine erialaste teadmiste omamist, näiteks kompetentsus hinnata kütusepaagi mikrovigastusi vmt, mida ei ole otstarbekas eeldada kõikidelt tehnoülevaatajatelt.

Tексты

299 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
30.03.2021 Опубликован в Riigi Teataja
23.03.2021 Провозглашен
17.03.2021 Направлен президенту республики
Третье чтение
17.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.03.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
10.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.03.2021 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
08.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10
Постановление: Taotleda Riigikogu juhatuselt 299 SE teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS seaduse §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 9.03.2021 kl 17.00.

Protokoll

Protokoll asice

22.02.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 22.02.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.03.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 17.03.2021 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Первое чтение
20.01.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.01.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
11.01.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 11.01.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.01.2021 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Kalvi Kõva
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll

Lisa 1 (SoM ettekanne)

Protokoll asice

Инициирование
15.12.2020 Принят в производство
14.12.2020 Инициирован

Мнения

 • 09.03.2021

  Õigus- ja analüüsiosakonna arvamus liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 299 SE kohta

 • 12.02.2021

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 299 SE kohta

 • 03.02.2021

  Siseministeeriumi arvamus liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 299 SE kohta

 • 25.01.2021

  Liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 299 SE menetlemine Riigikogus

Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool