Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 07.11.2022
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельмен Кютт
Ответственный служащий: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga kehtestatakse uus tööturumeetmete seaduse terviktekst, millega ajakohastatakse ja korrastatakse tööturuteenuste osutamise õigusruumi. Eelnõuga muudetakse tööturuteenuste osutamise õigusruum selgemaks ja läbipaistvamaks, välditakse dubleerimist ja ebaefektiivsust, võimaldades samas kiiresti reageerida vajalike tööturuteenustega tööturu muutustele ja sihtrühmade vajadustele. Sama eesmärgiga tööturuteenused ja tööturutoetused grupeeritakse eelnõus tööturumeetmeteks ning töötutumeetmete loetelu on seaduses lõplik. Eelnõus sätestatakse tööturumeetmete rakendamise üldised põhimõtted ning piiritletakse meetmeid saama õigustatud sihtrühmad. Konkreetsete tööturuteenuste ja -toetuste tingimused reguleeritakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatavas THP-s. Selliselt on tagatud, et sihtrühmade jaoks on seaduse tasandil senisest selgem, millist liiki tööturumeetmeteid Töötukassa pakub ning millistele meetmetele on erinevatel sihtrühmadel õigus. Erinevatele meetmetele on õigus Töötukassas arvel olevatel töötutel, töötajatel ja tööandjatel, aga ka isikutel, kes ei tööta ega ole töötuna Töötukassas arvel, kuid pöörduvad Töötukassa poole tööturumeetme saamiseks. Eelnõuga ei kavandata sisulisi muudatusi sihtrühma õigustes ega kohustustes ega tööturuteenuste ja tööturutoetuste sisus ega kättesaadavuses. Lisaks ühendatakse eelnõu kohaselt praegused töötuskindlustuse andmekogu, töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri ning töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu üheks Töötukassa andmekoguks. Võrreldes kehtiva olukorraga, kus kõik kolm andmekogu on sätestatud erinevates õigusaktides, suureneb oluliselt õigusselgus nii Töötukassa kui vastutava töötleja kui ka laiemalt andmesubjektide ja andmesaajate jaoks. Ühtse andmekogu loomine lihtsustab tulevikus andmekogu arenduste tegemist, suurendab arenduskiirust ning võimaldab eelduslikult vähendada arenduskulusid.

Tексты

735 SE Ход производства по проекту

Второе чтение
08.02.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2023 14:00
06.02.2023 Komisjoni istung esmaspäev, 6.02.2023 kell 11.10
23.01.2023 Komisjoni istung esmaspäev, 23.01.2023 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.02.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 15.02.2023 14:00

Protokoll

Lisa

Protokoll asice

Первое чтение
17.01.2023 Komisjoni istung teisipäev, 17.01.2023 kell 14.00

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri (Mölder) asice

Asendusliikme volikiri (Mölder)

Protokoll

14.12.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.12.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
05.12.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2022 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.12.2022 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Helmen Kütt
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll

Lisa (SOM esitlus)

Protokoll asice

Инициирование
08.11.2022 Принят в производство
07.11.2022 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Хельги Кундла

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Inimõigused ( - 1998)
 • Учебное заведение
  Università degli Studi di Padova

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool