Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 21.09.2015
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Айвар Кокк

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga kehtestatakse Eesti õiguses sotsiaalseadustiku üldosa uus seadus, millega luuakse ühtsed alused Eesti sotsiaalkaitsesüsteemile ja sotsiaalkaitse korraldusele. Sotsiaalseadustik loob õiguslikud alused, et kaitsta inimest ja perekonda, ennetades, kõrvaldades või vähendades sotsiaalseid riske terviklikult eelkõige töötuse, haiguse, emaduse, töövõimetuse, vanaduse, toitja kaotuse, laste kasvatamise, kuriteoohvriks langemise, sotsiaalse erivajaduse ja toimetulekuraskuste korral. Määratakse ka sotsiaalõiguse põhimõisted – sotsiaalkaitse ja hüvitis ning rahaline ja mitterahaline hüvitis selle liikidena. Eelnõu määrab teatud põhimõttelise minimaalse standardi, mis on aluseks igasugusele tegevusele sotsiaalkaitse vallas.

Tексты

93 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
30.12.2015 Опубликован в Riigi Teataja
18.12.2015 Провозглашен
10.12.2015 Направлен президенту республики
Третье чтение
09.12.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.12.2015 14:00
Постановление: Vastuvõetud
07.12.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 7.12.2015 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks kolmanda lugemise tekst ja esitada ettevalmistatud tekst Riigikogu täiskogule

07.12.2015 istungi protokoll

07.12.2015_istungi_protokoll.bdoc

Второе чтение
25.11.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.11.2015 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
23.11.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 23.11.2015 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu menetlusdokumendid

23.11.2015 istungi protokoll

Sotsiaalkomisjoni_23.11.2015_istungi_protokoll.bdoc

17.11.2015 Komisjoni istung teisipäev, 17.11.2015 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 25.11.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 09.12.2015 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

17.11.2015 istungi protokoll

17.11.2015_istungi_protokoll.bdoc

Первое чтение
28.10.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.10.2015 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
22.10.2015 Komisjoni istung neljapäev, 22.10.2015 kell 13.00

22.10.2015_istungi_protokoll.bdoc

22.10.2015 istungi protokoll

20.10.2015 Komisjoni avalik istung teisipäev, 20.10.2015 kell 14.00

20.10.2015 istungi protokoll

20.10.2015_istungi_protokoll.bdoc

12.10.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 12.10.2015 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 28.10.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 11.11.2015 17:15
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni esimees Aivar Kokk

12.10.2015 istungi protokoll

Sotsiaalkomisjoni_12.10.2015_istungi_protokoll.bdoc

Инициирование
22.09.2015 Принят в производство
21.09.2015 Инициирован

Мнения

  • 13.10.2015

    Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna arvamus sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõust (93 SE)

Обратная связь