Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 07.12.2020
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Пеэтер Эрнитс
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga rakendatakse ELi vastava määruse nõudeid, millega ühtlustatakse norme, mis käsitlevad selliste ainete ja segude kättesaadavaks tegemist, sissetoomist, omamist ja kasutamist, mida võidakse väärkasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks. Regulatsiooni eesmärk on piirata selliste ainete kättesaadavust tavainimestele ning tagada asjakohane teatamine kahtlustäratavatest tehingutest kogu tarneahelas. Määruse peamised eesmärgid on tagada parem ja ühtsem nõuete rakendamine liikmesriikides. Selle all peetakse silmas sektoris tegutsevate ettevõtjate võrdset kohtlemist ja lõhkeainete lähteainete vaba liikumist siseturul sh e-kaubanduse vahendusel. Lisaks soovitakse kindlustada, et lõhkeainete lähteaineid kasutatakse selleks ettenähtud otstarbel. Lõhkeainete lähteainetele kehtestatud nõuete tõhusamaks rakendamiseks peavad määruse kohaselt ettevõtjad, professionaalsed kasutajad ja internetipõhised kauplemiskohad teavitama kahtlustäratavatest tehingutest Politsei- ja Piirivalveametit. Seda juhul, kui nad teevad üldsusele kättesaadavaks lõhkeainete lähteaineid. Rangemad nõuded on kehtestatud ka isikute taustakontrollile, kes soovivad lähteaineid soetada.

Tексты

296 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
06.04.2021 Опубликован в Riigi Teataja
31.03.2021 Провозглашен
24.03.2021 Направлен президенту республики
Третье чтение
24.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.03.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
15.03.2021 Направлено на третье чтение
Второе чтение
15.03.2021 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 15.03.2021 15:00
Постановление: Второе чтение завершено
08.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.03.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 24.03.2021 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Lisa (KEMi ettekanne)

Первое чтение
17.02.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.02.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
09.02.2021 Komisjoni istung teisipäev, 9.02.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.02.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Peeter Ernits

Protokoll

Protokoll asice

Инициирование
18.01.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 18.01.2021 kell 11.10

Lisa 4

Lisa 2

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 1

Lisa 3

Asendusliikme volikiri

08.12.2020 Принят в производство
07.12.2020 Инициирован

Мнения

 • 25.02.2021

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 296 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool