Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 06.06.2016
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Айвар Кокк
Ответственный служащий: Aimi Kaldre

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle ELi vastav direktiiv, mis käsitleb seoses teenuse osutamisega Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste parandamist. Eelnõu näeb ehitussektoris ette kohaliku tellija vastutuse lähetatud töötaja palga maksmisel. Ehitajal on õigus nõuda kohalikult ettevõttelt palga maksmist, kui ta töötasu on teda lähetanud tööandjalt kohtu otsusega välja mõistetud, kuid seda pole võimalik kuue kuu jooksul sisse nõuda. Töötasu nõue on piiratud Eestis kehtiva kuu töötasu alammääraga. Eelnõu lihtsustab riiklikku järelevalvet. Eelnõuga nähakse ette sunniraha piiriülese teavitamise ja sissenõudmiseks esitamise kord. Eestis saab lähetatud töötajate kontekstis rakendusasutuseks Tööinspektsioon. Edaspidi ei kohaldata seadust kolmandatest riikidest saabuvatele töötajatele, kes saavad Eesti tööjõuturule siseneda välismaalaste seaduse alusel.

Tексты

256 SE Ход производства по проекту

06.06.2016
Инициирован
07.06.2016
Принят в производство
12.09.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 12.09.2016 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 21.09.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 05.10.2016 17:15
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni esimees Aivar Kokk
21.09.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.09.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
10.10.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2016 kell 11.10
25.10.2016
Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2016 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.11.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
07.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 7.11.2016 kell 11.10
Постановление: Teha ettepanek arvata Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 7. töönädala 9.11.2016 päevakorrast välja Vabariigi Valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 256 SE
14.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 14.11.2016 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu II lugemise menetlusdokumendid
08.11.2016
Komisjoni istung teisipäev, 8.11.2016 kell 12.30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.11.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 23.11.2016 14:00
16.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.11.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
21.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2016 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
23.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
24.11.2016
Направлен президенту республики
01.12.2016
Провозглашен
07.12.2016
Опубликован в Riigi Teataja
06.06.2016
Инициирован
07.06.2016
Принят в производство
12.09.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 12.09.2016 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 21.09.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 05.10.2016 17:15
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni esimees Aivar Kokk
21.09.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.09.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
10.10.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2016 kell 11.10
25.10.2016
Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2016 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.11.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
07.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 7.11.2016 kell 11.10
Постановление: Teha ettepanek arvata Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 7. töönädala 9.11.2016 päevakorrast välja Vabariigi Valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 256 SE
14.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 14.11.2016 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu II lugemise menetlusdokumendid
08.11.2016
Komisjoni istung teisipäev, 8.11.2016 kell 12.30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.11.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 23.11.2016 14:00
16.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.11.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
21.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2016 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
23.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
24.11.2016
Направлен президенту республики
01.12.2016
Провозглашен
07.12.2016
Опубликован в Riigi Teataja

Мнения

  • 02.11.2016

    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 256 SE kohta

  • 20.10.2016

    Tööinspektsiooni arvamus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 256 SE kohta

  • 13.10.2016

    Tööinspektsioonilt arvamuse küsimine Sotsiaalministeeriumi ettepanekute kohta - Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 256 SE

  • Все мнения
Обратная связь