Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 06.06.2016
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Айвар Кокк
Ответственный служащий: Aimi Kaldre

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle ELi vastav direktiiv, mis käsitleb seoses teenuse osutamisega Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste parandamist. Eelnõu näeb ehitussektoris ette kohaliku tellija vastutuse lähetatud töötaja palga maksmisel. Ehitajal on õigus nõuda kohalikult ettevõttelt palga maksmist, kui ta töötasu on teda lähetanud tööandjalt kohtu otsusega välja mõistetud, kuid seda pole võimalik kuue kuu jooksul sisse nõuda. Töötasu nõue on piiratud Eestis kehtiva kuu töötasu alammääraga. Eelnõu lihtsustab riiklikku järelevalvet. Eelnõuga nähakse ette sunniraha piiriülese teavitamise ja sissenõudmiseks esitamise kord. Eestis saab lähetatud töötajate kontekstis rakendusasutuseks Tööinspektsioon. Edaspidi ei kohaldata seadust kolmandatest riikidest saabuvatele töötajatele, kes saavad Eesti tööjõuturule siseneda välismaalaste seaduse alusel.

Tексты

256 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
07.12.2016 Опубликован в Riigi Teataja
01.12.2016 Провозглашен
24.11.2016 Направлен президенту республики
Третье чтение
23.11.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
21.11.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2016 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

21.11.2016_istungi_protokoll.bdoc

21.11.2016 istungi protokoll

Второе чтение
16.11.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.11.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
08.11.2016 Komisjoni istung teisipäev, 8.11.2016 kell 12.30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.11.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 23.11.2016 14:00

8.11.2016_istungi_protokoll.bdoc

8.11.2016 istungi protokoll

Первое чтение
14.11.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 14.11.2016 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu II lugemise menetlusdokumendid

14.11.2016 istungi protokoll

07.11.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 7.11.2016 kell 11.10
Постановление: Teha ettepanek arvata Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 7. töönädala 9.11.2016 päevakorrast välja Vabariigi Valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 256 SE

7.11.2016 istungi protokoll

EVA asendusliige

25.10.2016 Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2016 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.11.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

25.10.2016_istungi_protokoll.bdoc

25.10.2016 istungi protokoll

REF asendusliige

10.10.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2016 kell 11.10

10.10.2016_istungi_protokoll.bdoc

10.10.2016 istungi protokoll

21.09.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.09.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
12.09.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 12.09.2016 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 21.09.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 05.10.2016 17:15
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni esimees Aivar Kokk

12.09.2016 istungi protokoll

Sotsiaalkomisjoni_12.09.2016_istungi_protokoll.bdoc

Инициирование
07.06.2016 Принят в производство
06.06.2016 Инициирован

Мнения

  • 02.11.2016

    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 256 SE kohta

  • 20.10.2016

    Tööinspektsiooni arvamus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 256 SE kohta

  • 13.10.2016

    Tööinspektsioonilt arvamuse küsimine Sotsiaalministeeriumi ettepanekute kohta - Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 256 SE

  • Все мнения
Обратная связь