Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 23.10.2023
Ведущая комиссия: Rahanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Марис Лаури
Ответственный служащий: Kristo Varend

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tehakse ettepanek toetada Euroopa Investeerimispanga (EIB) poolt Ukraina toetamiseks loodud fondi (EU4U) 10 miljoni euro suuruse riigigarantiiga. Garantii andmine toetuse asemel võimaldab hajutada kulusid tulevikku, olles samal ajal solidaarne teiste riikidega Ukraina toetamisel. Garantii suurus on samas suurusjärgus Läti ja Leedu planeeritava osalusega EU4U fondis. Koostöös teiste ELi liikmesriikidega aitab Eesti kaasa Ukraina makromajandusliku stabiilsuse taastamisele ning riigi kohese vastupanu- ja taastumisvõime tugevdamisele. See aitab tagada Ukraina valitsemissektori võla jätkusuutlikkust ja riigi võimet täita oma finantskohustusi. EIB kaudu tegutsemine on tõhusam, et saavutada abi piisavalt suur mõjuala ja tulemuslikkus, samuti aitab see vältida Ukraina ametiasutuste halduskoormuse suurendamist. Euroopa Liidu eelarve tagatised, millega ka EIB tegevusi Ukrainas on varem toetatud, on 2023. aastaks ammendunud. Loodud fondi kogutava rahaga saab EIB jätkata oma tegevust Ukrainas, mida hetkel EIB-l oma jõul pole võimalik teha. Fondi saavad panustada ELi liikmesriigid, Euroopa Komisjon, huvitatud riigid ja partnerid. Lisaks laenuressursile on fondis kavandatud 100 miljonit eurot tehnilise abiga seotud tegevusteks.

Tексты

336 OE Ход производства по проекту

23.10.2023
Инициирован
24.10.2023
Принят в производство
06.11.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 6.11.2023 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.11.2023 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии komisjoni liige Maris Lauri
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 29.11.2023 17:15
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
04.12.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2023 kell 11.15
Постановление: Если первое чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания 13.12.2023 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 08.12.2023 15:00
07.12.2023
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 7.12.2023 kell 13.10
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 11.12.2023 10:00
08.12.2023
Täiskogu täiendav istung reede, 8.12.2023 11:00
Постановление: Направлен на второе чтение
Lisad
Stenogramm
11.12.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 11.12.2023 kell 11.15
Постановление: Внести предложение изъять законопроект из повестки дня пленарного заседания
14.12.2023
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 14.12.2023 kell 12.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.12.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
18.12.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2023 kell 11.15
20.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.12.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
20.12.2023
Saadetud Riigi Teatajasse
22.12.2023
Опубликован в Riigi Teataja
23.10.2023
Инициирован
24.10.2023
Принят в производство
06.11.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 6.11.2023 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.11.2023 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии komisjoni liige Maris Lauri
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 29.11.2023 17:15
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
04.12.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2023 kell 11.15
Постановление: Если первое чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания 13.12.2023 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 08.12.2023 15:00
07.12.2023
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 7.12.2023 kell 13.10
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 11.12.2023 10:00
08.12.2023
Täiskogu täiendav istung reede, 8.12.2023 11:00
Постановление: Направлен на второе чтение
Lisad
Stenogramm
11.12.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 11.12.2023 kell 11.15
Постановление: Внести предложение изъять законопроект из повестки дня пленарного заседания
14.12.2023
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 14.12.2023 kell 12.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.12.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
18.12.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2023 kell 11.15
20.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.12.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
20.12.2023
Saadetud Riigi Teatajasse
22.12.2023
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

 • Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud Riigikogu otsuse „Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks" eelnõu 336 OE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Кристо Варенд

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2004)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool