Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon
Инициирован: 04.05.2022
Ведущая комиссия: Põhiseaduskomisjon

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu eesmärk on suunata tööandjaid kasutama Eesti kohalikku tööjõudu ja välistööjõudu värbama eelkõige töökohtadele, mis nõuavad kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu. Sellel eesmärgil tõstetakse üldtingimusena VMS-is sätestatud palgakriteeriumi 1,5 kordseks. Reaal tingimustel kõnealune palgakriteerium ei kohaldu. Käesoleva eelnõuga seda ei muudeta. Teiseks eesmärgiks on korrastada õppimise eesmärgil elamisloa taotlemist, välismaalaste õpingute järgset Eestisse elama asumist ning välisüliõpilaste pereliikmete Eestisse asumist ja välisüliõpilastele stipendiumite maksmist. Korrastamine on vajalik, sest senine praktika demonstreerib, et õpingud lõpetanud välismaalastel on raske Eesti ühiskonda sulanduda ja siin hakkama saada. Põhjuseks on nii vähene eesti keele oskus kui ka asjaolu, et Eesti kõrgkoolid ei koolita välistudengeid Eesti tööturu vajadustest lähtudes. Peale õpinguid Eestisse elama jäädes satutakse ootustest madalama kvalifikatsiooniga tööle. Võivad tekkida suletud kogukonnad ja paralleelühiskonnad, kus eiratakse riigi kombeid ja tavasid. Lisaks välditakse eelnõuga olukordi, mil Eestisse tulevate välistudengite peamiseks motiiviks ei ole õpingud, vaid Euroopa Liitu elama asumine.

Tексты

612 SE Ход производства по проекту

Инициирование
06.05.2022 Принят в производство
04.05.2022 Инициирован

Мнения

Обратная связь