Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 08.02.2021
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Яак Валге
Ответственный служащий: Urvo Klopets

Eelnõu algteksti tutvustus

Seaduse muutmine võimaldab Eesti õigusruumi üle võtta Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv ning seda kohaldada. Eelnõu järgi hakkab meediateenuste seadus reguleerima ka videojagamisplatvorme ja sotsiaalmeediakanaleid. Näiteks puudutab see YouTube’i, Vimeo`t, Dailymotion`it. Teenuse osutamiseks tuleb esitada majandustegevusteade majandustegevuse registrisse ja teenuse kasutustingimustes määrata ebaseadusliku sisu tõkestamise kord. Eelnõuga kohandatakse seaduse regulatsioon, sealhulgas tegevuslubade süsteem, uutele audiovisuaalmeedia teenustele, näiteks suuremate uudisteportaalide juures olevale veebitelevisioonile vastavaks. See tähendab, et vastava teenuse osutajad peavad taotlema tegevusluba, esitama aruandeid programmi struktuuri kohta, avalikustama omandistruktuuri. Eelnõuga ühtlustatakse televisiooniteenusele ja tellitavale audiovisuaalmeedia teenusele, näiteks Netflixile, Amazon Prime Videole, iTunesile jt-le, aga ka kodumaistele videolaenutustele, kohalduvaid alaealiste kaitse ning kõlbluse ja seaduslikkuse tagamise reegleid. Puudega inimeste audiovisuaalmeedia teenustele ligipääsu parandamiseks kohustatakse teenuse osutajaid koostama ligipääsetavuse tegevuskavasid. Eelnõuga tehakse ka muid muudatusi, näiteks kehtestatakse tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutajatele Euroopa teoste kvoot, mis peab olema vähemalt 30 protsenti programmikataloogist. Ka audiovisuaalmeedia teenuse osutajatele pannakse kohustus avalikustada enda omandistruktuur, haridus- ja teadusministeerium määratakse vastutavaks meediapädevuse edendamise eest, pikendatakse televisioonis või raadios edastatud saates esitatud väidete kohta vastulause esitamise tähtaega senise 20 päeva asemel 30 päevani, rõhutatakse veelgi meediavaldkonna riikliku järelevalveasutuse tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti sõltumatust oma ülesannete täitmisel ja luuakse järelevalve teostamiseks vajalikud tingimused. Muu hulgas pikendatakse saadete salvestiste säilitamise tähtaegu, sõltuvalt televisiooni- või raadioteenuse osutamiseks vajaliku tegevusloa liigist, 20 päevalt 30 kuni 90 päevani. Eelnõuga kavandatavad muudatused mõjutavad peamiselt Eesti audiovisuaalmeedia teenuse osutajaid, suurusjärgus umbes paarikümmet ettevõtjat. Täpne ülevaade Eestis asutatud videojagamisplatvormi pidajatest esialgu puudub, kuid teada on, et siinsed kasutajad eelistavad siiski rahvusvaheliselt tuntud platvorme, millest ükski Eesti jurisdiktsiooni alla ei kuulu.

Tексты

327 SE Ход производства по проекту

08.02.2021
Инициирован
09.02.2021
Принят в производство
15.02.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 11.10 konverentsisaalis
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Jaak Valge
15.03.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.10
22.03.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 22.03.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.04.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
07.04.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.04.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
06.05.2021
Komisjoni istung neljapäev, 6.05.2021 kell 14.00
13.05.2021
Komisjoni istung neljapäev, 13.05.2021 kell 14.00
18.05.2021
Komisjoni istung teisipäev, 18.05.2021 kell 14.00
20.05.2021
Komisjoni istung neljapäev, 20.05.2021 kell 14.00
13.01.2022
Komisjoni istung neljapäev, 13.01.2022 kell 14.00
18.01.2022
Komisjoni istung teisipäev, 18.01.2022 kell 14.00
25.01.2022
Komisjoni istung teisipäev, 25.01.2022 kell 14.00
27.01.2022
Komisjoni istung neljapäev, 27.01.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.02.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
07.02.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 7.02.2022 kell 11.10
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 16.02.2022 14:00
Постановление: Утвердить menetlusdokumendid
09.02.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.02.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
14.02.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 14.02.2022 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks kolmanda lugemise menetlusdokument
16.02.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.02.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
17.02.2022
Направлен президенту республики
25.02.2022
Провозглашен
27.02.2022
Опубликован в Riigi Teataja
08.02.2021
Инициирован
09.02.2021
Принят в производство
15.02.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 11.10 konverentsisaalis
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Jaak Valge
15.03.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.10
22.03.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 22.03.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 07.04.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
07.04.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.04.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
06.05.2021
Komisjoni istung neljapäev, 6.05.2021 kell 14.00
13.05.2021
Komisjoni istung neljapäev, 13.05.2021 kell 14.00
18.05.2021
Komisjoni istung teisipäev, 18.05.2021 kell 14.00
20.05.2021
Komisjoni istung neljapäev, 20.05.2021 kell 14.00
13.01.2022
Komisjoni istung neljapäev, 13.01.2022 kell 14.00
18.01.2022
Komisjoni istung teisipäev, 18.01.2022 kell 14.00
25.01.2022
Komisjoni istung teisipäev, 25.01.2022 kell 14.00
27.01.2022
Komisjoni istung neljapäev, 27.01.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.02.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
07.02.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 7.02.2022 kell 11.10
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 16.02.2022 14:00
Постановление: Утвердить menetlusdokumendid
09.02.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.02.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
14.02.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 14.02.2022 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks kolmanda lugemise menetlusdokument
16.02.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.02.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
17.02.2022
Направлен президенту республики
25.02.2022
Провозглашен
27.02.2022
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 327 SE kohta

  Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek
 • Riigikogu liikme J. Jaansoni muudatusettepanekud meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 327 SE kohta

  Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek
 • Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekud meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 327 SE kohta

  Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek
 • Riigikogu liikmete J. Valge, Mart Helme ja H. Põlluaasa muudatusettepanekud meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 327 SE kohta

  Muudatusettepanek
 • Riigikogu liikmete U. Reitelmanni, Mart Helme ja H. Põlluaasa muudatusettepanekud meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 327 SE kohta

  Muudatusettepanek
 • Все предложения о поправках

Мнения

 • 01.12.2021

  AS TV Play Baltics ja All Media Eesti AS arvamus meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 327 SE kohta

 • 04.05.2021

  All Media Eesti AS arvamus meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 327 SE kohta

 • 04.05.2021

  A. M. arvamus meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 327 SE kohta

  Arvamus

  E-teade

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Урво Клопетс

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2011)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2006)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool